Inštruktorica Nadja R. | Socialna pedagoginja

Več o meni

Sem Nadja, diplomirana socialna pedagoginja, ki bo kmalu dokončala tudi magistrski študij socialne pedagogike. Fokus mojega dela ter izobrazbe je sodelovanje z otroci z učnimi težavami in posebnimi potrebami. Tekom izobraževanja na pedagoški fakulteti in dela z otroci vseh starosti, sem pridobila specifično znanje, potrebno za učenje otrok z učnimi težavami ali posebnimi potrebami. Kot socialna pedagoginja pa sem še posebej strokovno uposobljena za delo z otroci, ki imajo ADHD in težave s pozornostjo.

Način dela

V svoji praksi se trudim spodbujati notranjo motivacijo otrok. Prednost pa mi prav tako predstavlja ostedotočanje na otrokove močne točke, katere skupaj z otroci razvijam ter krepim. Moje delo temelji na individualnem pristopu, kjer se vsak otrok obravnava kot edinstvena osebnost. Zelo pa mi je pomembno tudi odnosno delo, saj verjamem, da je le-to optimalen način za doseganje napredka pri delu z ljudmi. Med uro inštrukcij se poleg podajanja učne snovi prav tako osredotočam na otrokove individualne potrebe ter lastnosti. Držim pa se načel interdisciplinarnosti, individualizacije ter inkluzije.

Strokovne kompetence

Moje delo obsega učno pomoč osnovnošolskim otrokom, predvsem pri matematiki, slovenščini ter angleščini. S predanim delom in pridobljenim znanjem se nenehno izpopolnjujem na področju učne pomoči ter dela z otroci. Poučujem tudi v angleškem jeziku.

Inštruktorica Marjeta M.

Več o meni

Sem Marjeta, inštruktorica kemije in matematike na Horizontu. Opisala bi se kot osebo, ki je vedno pripravljena na nove izzive, spoznavanje novih ljudi in pridobivanje novih izkušenj.

Trenutno sem na podiplomskem študiju biokemije.

Moj cilj ni le posredovati znanje, temveč tudi spodbujati razvoj kritičnega razmišljanja in radovednosti. Z veseljem delam z učenci, saj me njihov napredek in uspeh napolnita s ponosom. Skozi svoje delo kot inštruktorica želim spodbuditi ljubezen do matematike in kemije ter pomagati učencem graditi trdne temelje za svojo nadaljnjo izobraževalno pot.

Izkušnje

Moje izkušnje v poučevanju segajo od osnovnih šol do srednjih šol, kjer sem pridobila obsežno znanje o tem, kako učinkovito posredovati znanje teh dveh znanstvenih področij.

Način dela

V svojem delu sem razvila kompetenco sistematičnega podajanja informacij. Razumem, da je ključno, da učenci korak za korakom gradijo svoje razumevanje, zato se trudim zagotoviti jasne in razločne razlage. Moj pristop k poučevanju je prilagojen posameznim potrebam učencev, saj verjamem, da vsak posameznik potrebuje svoj edinstven pristop za optimalno učenje.

Poleg tega sem razvila sposobnost učinkovitega sodelovanja z ljudmi in reševanja kompleksnejših situacij. Razumevanje potreb in zmožnosti posameznega učenca mi omogoča prilagajanje poučevanja, da maksimiziram njihov potencial. V kompleksnejših situacijah sem se naučila ohranjati mirnost in iskati rešitve, ki so v največjo korist učenca.

Inštruktorica Vanja K.

Več o meni

Sem Vanja in inštruiram matematiko ter kemijo. Na Horizontu sem pričela poučevati že, ko sem bila v 1.letniku Fakultete za matematiko in fiziko. Želela sem delati nekaj, kar je povezano z mojim študijem in inštruiranje se mi je zdelo odlična priložnost. Sedaj končujem prvo stopnjo študija in sem si v tem času nabrala ogromno izkušenj s poučevanjem.

Način dela

Prvi stik in spoznavanje učenca sta najbolj pomembna. Ugotoviti nivo znanja in zmožnost dojemanja snovi, da potem lahko prilagodiš način poučevanja. Vsak posameznik je samosvoj, matematika in kemija pa sta taki vedi, da je razlaga zelo pomembna. Zato se potrudim prilagoditi način dela vsakemu posamezniku, da snov kar se da najbolje razume. Pred samim začetkom reševanja nalog grem z učencem čez teorijo, kjer se potrudim da jo razložim čim bolj jasno in na takšen način da je učencu bolj domača. To po navadi naredim tako, da jo razložim s pomočjo primerov, saj je tako najlažje pokazati kako teorija deluje v praksi. Pri samem reševanju nalog po navadi pustim, da se učenec naloge loti sam, saj menim da se tako tudi največ nauči hkrati pa tudi sam dobi potrditev, da snov dobro razume. Seveda me lahko v primeru vprašanja ali zapleta pri nalogi vpraša in skupaj prideva do rešitve.

Kot inštruktorica se zavedam, da imam precejšnjo odgovornost, zato se vedno potrudim da učenec od ure odnese največ.

Inštruktorica Valentina Ž. D.

Več o meni

Sem Valentina in sem velika ljubiteljica jezikov, zato sem se po končani gimnaziji odločila za študij nemščine in ruščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno zaključujem magistrsko nalogo in učim v učnem centru Horizont. Nikoli si nisem mislila, da bom postala učiteljica, a so me vsakokratni pozitivni občutki in hvaležnost učečih se po koncu tečaja prepričali v nasprotno. Zelo rada delam z ljudmi, še posebej z mladimi, in jim pomagam, da v tem, kar počnejo, vidijo smisel in zadovoljstvo – tudi v učenju jezikov.

V prostem času se ukvarjam z jogo in pilatesom, nekajkrat na leto pa poprimem za kitaro, s katero spremljam svojo sestro na različnih kulturnih in osebnih dogodkih. Rada berem in s prijatelji igram družabne igre.

Izkušnje

Izkušenj imam že kar nekaj. Za sabo imam vrsto tečajev nemščine in ruščine v različnih ciljnih skupinah (od mladostnikov do upokojencev). Poučujem tudi slovenščino za tujce. Pedagoško znanje sem pridobila v okviru didaktičnih predmetov na fakulteti in na dodatnih seminarjih za učitelje (tujih) jezikov. Opravila sem tudi veliko število ur opazovanj in prakse pri pouku v osnovni in srednji šoli. Ter seveda veliko uspešno izvedenih ur inštrukcij slovenščine in nemščine v učnem centru Horizont.

Način dela

Moj način poučevanja je odvisen od ciljne skupine ali posameznika, ki ga učim. Vedno poskušam snov, primere in gradivo približati interesom učencev, njihovemu vsakdanjemu življenju. Zdi se mi pomembno, da od učenca dobim povratno informacijo, kaj že zna, kaj mu je všeč in kaj ne. Tako lahko skupaj najdeva način, ki mu bo pisan na kožo. Mislim, da mora biti odnos med učiteljem in učencem vzajemen. Le tako lahko oba napredujeta in opazujeta rezultat.

Inštruktorica Nuša G. | Specialna pedagoginja

Več o meni

Sem odprta, pozitivna in zanesljiva študentka zadnjega letnika specialne in rehabilitacijske pedagogike. Delo z otroki in mladostniki me izredno veseli, prav tako pa mi izbrana poklicna pot omogoča sodelovanje v izobraževanju kot sredstvu za opolnomočenje in razvoj vseh posameznikov. Moja specialnost je tudi, da vas naučim kako se učiti (organizacija učenja).

Način dela

Pri poučevanju se ravnam po specialno-pedagoških principih dela, pri čemer poučevanje in delo maksimalno in kreativno prilagajam vsakemu učencu glede na njegove potrebe in način učenja. Z različnimi metodami in strategijami učenja poskušam učno snov učencu približati na konkreten in predstavljiv način.  To omogoča razumevanje in zmanjšuje potrebo po učenju na pamet. Poučevanje navezujem na učenčevo predznanje, spodbujam pa tudi postopno učenje oz. učenje po korakih, pri čemer učno snov poglabljam, ko učenec obvlada osnove.

Pri poučevanju se trudim ustvarjati sproščeno klimo in zmanjševati strah pred neznanjem ali nepravilnimi odgovori. Veliko pozornosti posvečam tudi vidiku motivacije in samostojnosti pri učenju z različnimi strategijami organizacije učenja in z usvajanjem različnih tehnik in strategij učenja.

Strokovne kompetence

– individualno in skupinsko poučevanje
– delo z osebami z raznolikimi posebnimi potrebami
– handling gibalno oviranih otrok
– VKT metoda branja
– prilagajanje in izdelovanje didaktičnih pripomočkov

Inštruktor Kristijan N.

Več o meni

Sem Kristijan, inštruktor fizike, matematike, informatike in programiranja (C++, C, Python in Scratch) v učnem centru Horizont. Magistriral sem fiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Moja strast do znanosti me žene, da svoje znanje delam dostopno vsem.

Ko se lotim poučevanja, se osredotočam na to, da učenci resnično razumejo snov. Pripravim jih na teste tako, da jih ne zgolj naučim, ampak jim pomagam razumeti osnovne koncepte. Moj pristop je preprost: začnemo s kratkim uvodom v snov, ki jo bomo obravnavali, nato pa se lotimo reševanja nalog.

Izkušnje

Moje izkušnje kot tutor na fakulteti za matematiko in fiziko so mi pomagale razviti pristop, ki učencem omogoča razumevanje in uspeh.

Način dela

Pri reševanju nalog se vedno potrudim, da začnemo s konkretnim primerom. Najprej razložim, kako se lotiti problema, nato pa pustim inštruirancu, da sam poskusi rešiti nalogo. Seveda sem vedno tu, da pomagam, če se pojavijo težave ali vprašanja. Verjamem, da je praktično učenje ključ do razumevanja, zato spodbujam svoje učence, da se preizkušajo in se učijo iz lastnih napak.

Moje poslanstvo je zagotoviti, da vsak učenec, s katerim delam, pridobi trdno razumevanje fizike, matematike in programiranja ter se počuti samozavestnega pri reševanju nalog in testov. Vse to pa počnem z veseljem, saj me osrečuje, ko vidim, kako se znanje in razumevanje razcvetita pri mojih učencih.

Inštruktorica Zara H. Z.

Več o meni

Sem Zara, študentka anglistike in koreanistike na Filozofski fakulteti, trenutno v absolventskem stažu, na Horizontu pa inštruiram angleščino. Kot srednješolka sem se s Horizontom seznanila v vlogi učenke, ki je obupano iskala pomoč pri matematiki. Po srcu sem konec koncev le jezikoslovka. Na podlagi lastne izkušnje verjamem, da je vsakemu na kožo pisana kakšna druga spretnost. Ravno zato vidim v delu na Horizontu priložnost vračanja učni skupnosti tisto, kar sem sama potrebovala.
Poleg zanimanja za jezikoslovje sem od nekdaj gojila tudi ljubezen do spoznavanja in razumevanja različnih kultur, od njihovih jezikov in navad do literature. Tretji letnik dodiplomskega študija sem tako preživela na izmenjavi v Južni Koreji. Na tamkajšnji univerzi Hankuk University of Foreign Studies študirala tako korejščino kot angleščino. S študijem v tujini sem ne le poglobila svoje znanje korejščine in angleščine, temveč tudi pridobila razgledanost. To lastnost štejem kot ključno – tako v vsakdanjem življenju kot tudi pri poučevanju.

Izkušnje

Cilj mojega akademskega udejstvovanja je poleg čim širše razgledanosti na področju angleščine in korejščine tudi predajanje znanja. Že v srednješolskih letih na Gimnaziji Poljane sem v okviru tutorstva z angleščino pomagala tako sošolcem kot nižjim letnikom. Tudi v času študija sem občasno nudila pomoč z angleščino osnovnošolcem na domu, trenutno pa se ukvarjam tudi z individualnim poučevanjem korejščine. Veselje do učenja me torej nikoli ni zapustilo, kar je razlog, da sem se po toliko letih vrnila na Horizont, tokrat v drugačni vlogi. Po končani prvi stopnji, nameravam študij nadaljevati v pedagoških vodah.

Način dela

Optimalni načini pridobivanja znanja se pri vsakem posamezniku razlikujejo, zato menim, da je individualiziran pristop k inštruiranju vsakega učenca, ključnega pomena. Pri učnih urah se tako skušam kar se da prilagajati posameznemu učencu in temu, kar najbolj potrebuje. To lahko vključuje razlago slovnice na več različnih načinov, učenje skozi praktične primere, ali pa deljenje nasvetov za najučinkovitejše ponavljanje snovi doma. Na vsaki uri skušam ustvariti tudi pozitivno in navdihujočo atmosfero, saj menim, da ta nedvomno prispeva k uspešnejšem pomnjenju.

Inštruktorica Tina J.

Več o meni

Moje ime je Tina in sem inštruktorica nemščine. S poučevanjem pri Horizontu sem začela ob koncu dodiplomskega študija Germanistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Začela sem, saj sem vedela, da mi predajanje snovi nekomu, ki je ne razume, leži. Že v osnovni in srednji šoli sem namreč sošolcem in sošolkam pomagala pri predmetih, ki so jim bili manj razumljivi. Takrat sem prvič doživela zadovoljstvo ob tem, ko vidiš, da nekomu kar naenkrat »klikne«, da kar naenkrat razume snov, ki si mu jo razlagal. To se mi še danes zdi najboljši del. Še dodatna potrditev, da kot inštruktor delaš prav, pa je seveda tudi uspešen rezultat na testu oz. pri ustnem spraševanju.

Način dela

Pri poučevanju in razlaganju snovi sem vedno izredno pozorna na osebo, ki snov prejema.  Zdi se mi pomembno že na začetku ugotoviti, na kakšen način slušatelj/-ica najlažje razume snov, zato vedno preverim, kako dobro slušatelj/-ica pozna jezikoslovne pojme (npr. besedne vrste), o katerih se največ učijo pri pouku slovenščine, saj moram pri razlagi operirati s takimi izrazi. Če opazim problem, poskušam jezikoslovni pojem opisati bolj »po domače«. Na splošno mi je najbolj všeč, ko razlagam čim bolj enostavno in poučujem ena na ena, saj tako vzdušje hitreje postane bolj sproščeno, kar omogoča lažje in bolj kakovostno delo, čemur pa sledijo boljši rezultati. Teoretični razlagi vedno dodam tudi konkretne primere, naloge iz učnih listov in testov iz svojih gimnazijskih let, razpredelnicami ipd.

Še več o meni

Nemščina vsekakor ni edini tuj jezik v mojem življenju. Vedno rada odkrivam še kakega novega, saj sem mnenja, da učenje jezikov odpira vrata do novih svetov. Pri znanju jezikov me navdušuje, koliko filmov, knjig, novic, objav na spletnih omrežjih ipd. potem razumeš, ne da bi potreboval podnapise. Trenutno se zato učim hrvaško in nizozemsko. Poleg spoznavanja novih jezikov pa rada tudi kolesarim, rešujem križanke in preberem kakšno dobro knjigo.

Instruktor Juš Č.

Več o meni

Za poučevanje fizike me je navdušila učiteljica fizike na osnovni šoli. Njena strast in predanost predmetu sta me navdihnili. Spomnim se, kako je poizkus prostega pada izvedla tako da je splezala na svojo pisalno mizo ter s komentarjem, da je bolj majhna nasmejala ves razred. Poleg navdušenja nad znanostjo se ukvarjam tudi z borilnimi veščinami in sicer karatejem. Karate me je naučil vztrajnosti, samodiscipline in nadzora nad svojim telesom.

Način dela

Kot inštruktor matematike in fizike sem prevzel odgovorno nalogo, da svoje znanje in strast do teh dveh področij prenesem na svoje učence. Moja glavna značilnost pri poučevanju je potrpežljivost. Razumem, da se vsak učenec uči v svojem tempu in da sta matematika ter fizika lahko za večino zahtevna predmeta. Zato poskušam snov podajati na čim bolj razumljiv način. Svoje učence spodbujam, da mi postavljajo vprašanja, saj verjamem, da je edina neumnost tista, ki je ne vprašaš. Sem vztrajen in nikoli ne obupam nad učencem. Ko se pojavijo težji matematični ali fizikalni koncepti, jih skušam najprej predstaviti na enostavnejši način in postopoma ’dogradiva’ do težjih koncepto. Z menoj bodo učenci dobili občutek, da lahko premagajo težave in dosežejo uspeh, če le vztrajajo. Zavzemam se, da snov predstavim na način, ki je razumljiv in učencem prilagojen. Uporabljam različne metode in pristope, da bi olajšal razumevanje kompleksnih konceptov. Pri tem se osredotočam na praktične primere in uporabno znanje, saj menim, da se učenci bolje učijo, ko vidijo, kako se snov uporablja v resničnem življenju.

Poučevanje je zame več kot le delo, je strast in poslanstvo. V vsakem svojem učencu vidim potencial za rast in razvoj ter si prizadevam, da jih usmerim na poti do razumevanja in obvladovanja snovi. Skupaj z učenci gradimo mostove do znanja in razumevanja, in to je ena izmed najbolj zadovoljujočih stvari na svetu.

Inštruktorica Ema K.

Več o meni

Sem Ema, inštruktorica matematike. Moja strast so številke v matematičnem svetu.

Način dela

Sem predana svojim učencem in matematiki kot znanosti. S svojo vnemo pomagam svojim učencem razumeti tudi najtežje matematične koncepte.
Razumem, da se vsak učenec razvija in uči v svojem tempu, zato sem pripravljena pojasnjevati stvari tolikokrat, kolikokrat je potrebno, da zagotovim, da vsi razumejo obravnavano snov.
Moj pristop k poučevanju je svež in kreativen, s številnimi interaktivnimi in zabavnimi aktivnostmi, ki pomagajo učencem, da matematiko vzljubijo.
Učence spodbujam, da razmišljajo zunaj okvirov ter rešujejo bolj ali manj zapletene probleme.
Odprta sem za različne učne stile in potrebe svojih učencev. Učni načrt prilagajam posameznim učencem tako, da omogoča, da vsakdo doseže svoj največji potencial.
Poleg poučevanja sem tudi svetovalka in podpora svojim učencem. Skrbim njihovo dobro počutje in sem vedno pripravljena prisluhniti njihovim skrbem in vprašanjem.