Inštruktorica-Patricija-B

Inštruktor-Kristjan-B

Več o meni

Sem Kristjan inštruktor za programski jezik C in mikrokrmilnik Arduino. Profesionalno se ukvarjam z robotiko in umetno inteligenco, kjer s pridom uporabljam svoje znanje. Ker je programiranje tesno povezano z logiko, vas najprej izurim kako pri učenju najlažje izkoristiti svoje sposobnosti logičnega razmišljanja. Programiranje in Arduino poučujem na vseh težavnostnih stopnjah. Od osnovne do profesionalne ravni.

Inštruktorica Nina V

Inštruktor Staš R

Več o meni

Študiram na Višji šoli ŠC Kranj, smer inženir informatike, pred tem pa sem obiskoval Srednjo šolo tehniških strok Šiška. Tekom šolanja sem se naučil programiranja v jezikih PHP, HTML, CSS, Python, MySQL, poučujem pa tudi izdelavo WordPress spletnih strani ter programa Microsoft Office Excel in Adobe Photoshop.

Izkušnje

Vedno sem rad pomagal sošolcem, torej takim, ki so nekaj predhodnega znanja že imeli in so le potrebovali kakšno dodatno razlago, pa tudi prijateljem, ki o programiranju prej niso imeli pojma in so se želeli naučiti nekaj popolnoma novega. Prepričan sem, da lahko ob primerni razlagi programiranje osvoji vsak.

Način poučevanja

Pri poučevanju se mi zdi pomembno, da se vsak učenec nauči algoritmičnega razmišljanja, saj je to ključno za razumevanje programiranja, zato se vsakemu posamezniku trudim pomagati in mu snov razložiti na preprost in razumljiv način. V veselje mi je predajati svoje znanje in pomagati drugim pri reševanju zapletenih in manj zapletenih nalog.

Zdi se mi, da je preveč razširjeno mnenje, da je programiranje za navadne ljudi prezahtevno in je bolje to prepustiti genijem. Tistim, ki jih poučujem se trudim pokazati, da res ne gre za nekaj abstraktnega in da je tovrstno znanje dostopno vsakomur, ki se znebi občutka, da tega ni sposoben.

Inštruktor Bruno Č.

Več o meni

Sem Bruno in inštruiram v učnem centru Horizont. Kot študent elektrotehnike sem veliko svojega časa namenil matematičnim izzivom, saj sem bil kot dijak na tehnični šoli primoran znanje matematike pridobiti sam, kar pa ni bilo tako grozno kot se sliši. S trudom in vztrajnostjo se da doseči vse. Trenutno sem absolvent drugega letnika na FE, smer Elektronika, saj sem lansko leto posvečal več časa projektom kot učenju. Sodeloval sem na projektu FEspirator, kjer smo izdelali prototip lažje dostopnega respiratorja za slovenske bolnice. Že od nekdaj sem rad pomagal drugim pri reševanju nalog in učenju za izpite. Sem mnenja, da nam znanja ne more nihče nikoli vzeti.

Izkušnje

Inštruiral sem že osnovnošolce, srednješolce in študente, ter jim podajal znanje o matematiki in elektrotehniki. Zraven tudi delam na Zavodu 404, kjer pripravljam učne vsebine za srednješolce in pomagam na vsakoletnih projektih (Diplomaton, raketna postaja…).

Način poučevanja

Osredotočim se na osnove kompleksnejših problemov, ker ne moremo znati množiti, če ne znamo seštevati. Moja razlaga je preprosta, študentska, da je snov čim bolj razumljiva in jasna. Nato iz temeljev z inštruirancem gradiva naprej. Vedno se trudim vzpostaviti prijateljski stik saj sem tudi sam samo študent. Sproti znanje  preverjam tudi s kratkimi testi, da oba lažje spremljava napredek.

Inštruktor Ciril C.

Več o meni

Moje ime je Ciril in sem študent biotehnologije. Po duši sem znanstvenik ter pedagog. Rad se ukvarjam z različnimi raziskovalnimi biotehnološkimi projekti ter s poučevanjem kemije, biologije in matematike na nivoju OŠ, SŠ in fakultete.

Izkušnje

Imam veliko izkušenj s poučevanjem mladih z disleksijo in učnimi težavami. Z veseljem pomagam mladim s posebnimi potrebami različnih stopenj (disleksija, počasno branje in motnja pozornosti). Na tem področju sem veliko inštruiral matematiko in kemijo.

Specializiram se za priprave na maturo iz kemije in biologije ter za inštruiranje kemije, biokemije, genetike, mikrobiologije, fiziologije, biologije in drugih sorodnih predmetov na naravoslovnih fakultetah.

Način poučevanja

Naš izobraževalni sistem velikokrat pusti na cedilu tako učenca, ki se težje uči, kot tudi učenca, ki bi si želel več izzivov. Vesel sem, da lahko pri svojem delu tu priskočim na pomoč in pomagam pri doseganju ciljev.  V največje zadovoljstvo mi je, ko spremljam, kako se učencu izboljša učni uspeh in kako se mu s tem odpirajo nove priložnosti v življenju.

Veliko tudi pomagam pri različnih raziskovalnih nalogah, pisanju člankov v slovenščini, angleščini in nekaj malega v nemščini. Objavnljenih imam več raziskovalnih in strokovnih del na področju biologije, kemije in sorodnih ved. Pomagam pri celotnem postopku izdelave in objave strokovnih del, tudi pri iskanju mentorjev, revij ter pri vsebinskem delu. Največ del sem pomagal objaviti mladim, ki so se želeli kvalificirati za različne štipendije, tako da imam tu precej izkušenj.

Inštruktorica Ela T.

Inštruktor Andrej S.

Več o meni

Sem ekonomist in kulturolog, specializiran za kulturno ekonomiko. Že kot srednješolec sem imel velike uspehe na matematičnih tekmovanjih, magistriral sem na Fakulteti za družbene vede, dokoriral pa na Ekonomski fakulteti, kjer poučujem predmet Makroekonomija I.

Kolikor mi čas dovoljuje rad priskočim na pomoč študentom pri različnih predmetih ekonomskih področij, kot so statistika, makroekonomija, ekonometrija,…

Inštruktorica Saša T.

Več o meni

Sem Saša, diplomirana matematičarka. Na Horizontu opravljam delo inštruktorice matematike za vse stopnje. Študij matematike sem zaključila na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Veselje do matematike se je zame začelo že osnovnošolskih letih, ko sem se redno udeleževala tekmovanj iz logike ter tekmovanj za Vegovo priznanje. V prvih dveh letih gimnazije sem se od matematike nekoliko oddaljila, za kar je bilo krivo dejstvo, da je raven težavnosti postala višja, dodatne razlage pa nisem imela na voljo. Prav zato se zavedam, kako pomembna je za učence in dijake primerna razlaga, katere zaradi časovne stiske v šolah pogosto niso deležni. Tako sem tudi lažje razvila svoje lastne metode, ki jih uspešno uporabljam pri poučevanju.

Izkušnje

Že med študijem matematike sem veliko časa posvetila podajanju pridobljenega znanja tistim, ki jim ta predmet ni tako blizu. Nekaj časa sem inštruirala pri učencih doma znotraj ljubljanskega cestnega obroča, potem pa sem se preusmerila v Horizontove fizične in spletne učilnice. Z leti sem pridobila veliko izkušenj z individualnimi inštrukcijami osnovnošolcev, srednješolcev različnih smeri in gimnazijcev. Delam tudi s študenti, predvsem tehničnih smeri, kjer je matematika osnova študija. Z izkušnjami seveda pridejo nove in nove ideje, ki jih potem uporabim pri svojem delu.

Način poučevanja

Vsak od nas ima svoj način učenja, ki mu najbolj ustreza. Moj cilj je, da ta način prepoznam in razlago prilagodim vsakemu učencu posebej. Vsako uro se trudim poiskati pravo ravnovesje med razlago in samostojnim delom, kar privede do optimalne ravni razumevanja obdelane snovi. Poleg predstavitve klasičnih postopkov za reševanje nalog, dajem velik poudarek širšemu razumevanje snovi. To učence pripravi na širok nabor matematičnih problemov, ki jih bodo znali rešiti, tudi če se z njimi v preteklosti še niso spopadli. Sama zelo uživam v inštruiranju matematike, pri delu spoznavam različne učence in učenke s katerimi se skupaj veselimo napredka.

Inštruktor Klemen M.

Več o meni

Sem Klemen, inštruktor biologije in kemije v učnem centru Horizont. Trenutno sem absolvent magistrskega programa Biotehnologije in poleg tega vzporedno študiram management na Ekonomski fakulteti. Za študij managementa sem se odločil, ker me je od vedno veselilo delo z ljudmi, študij biotehnologije pa me je opremil z obilico znanja tako iz kemije kot iz biologije.

Izkušnje

Že od osnovne šole dalje sem inštruiral sošolce in prijatelje, kasneje pa tudi neznance. Po dozdajšnjih izkušnjah je še vsakomur, ki sem ga inštruiral, uspelo doseči želeno oceno pa naj bo to 2 ali 5.

Način poučevanja

Na inštrukcijah v prvi vrsti želim vzpostaviti sproščeno ozračje, saj verjamem, da je to eden ključnih dejavnikov pri uspešnem učenju. Instrukcije se ponavadi pričnejo s pregledom učne snovi, ki učencu dela preglavice, s čimer ocenim nivo znanja in prilagodim razlago. Snov še enkrat razložim in med razlago učencu zastavljam vprašanja s čimer sproti preverjam razumevanje snovi. Če so problemi vezani na reševanje nalog je zaželeno, da učenec s seboj prinese primer, ki so ga obravnavali pri pouku (preverjanje, test).