Ceniki inštrukcij

Osnovne šole, srednje šole, gimnazije

Individualno

Dvojice ali trojice

14€ / šolska ura

9€ / šolska ura

Fakultete

Individualno

Dvojice ali trojice

16€ / šolska ura

11€ / šolska ura