Eva

Več o meni

Veselje do dela v laboratoriju in navidez zelo zakomplicirana kemija, sta me pripeljala do študija kemije. Sedaj zaključujem magistrski študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Izziv mi je približati kemijo mladim in jih nad njo navdušiti.

Dosežki

Pri številnih učencih odpravim težave, ki se pojavljajo pri razumevanju kemije. Posledično izboljšajo ocene in pridobijo večje zanimanje za kemijo. Izvajam tudi priprave na maturo, katero so vsi moji maturanti tudi uspešno opravili.

Način poučevanja

Pri poučevanju se vedno prilagodim znanju posameznega učenca. Želim, da učenec vsako snov razume saj je to temelj usvajanja nadaljnje učne snovi. S tem načinom dela učenec svoje znanje nadgrajuje in utrjuje.

Urška – Inštruktorica ni aktivna

Več o meni

Interes za matematiko me je popeljal na študij pedagoške matematike na FMF, svoje znanje pa nadgrajujem s študijem računovodstva in programiranja spletnih aplikacij.

Dosežki

Uspešnost mojih učencev sodi med moje največje dosežke.

Način poučevanja

Na podlagi predznanja postopno nadgrajujem težavnost nalog, kjer lahko učenec na jasen in enostaven način zazna nove podatke in njihovo uporabo. Velik poudarek dajem na skice in grafični prikaz problemov.

Tina

Več o meni

Študiram na Fakulteti za matematiko in fiziko. V veselje mi je predajati svoje znanje in pomagat drugim pri reševanju zapletenih nalog.

Dosežki

Pomagala sem že mnogim in iz negativne ocene se nam je uspelo prebiti do dobre ali celo prav dobre ocene.

Način poučevanja

S posameznikom vzpostavim stik in tako ugotovim, kakšno je njegovo predznanje. Na osnovi tega se potem lotiva razreševanja stopnje težjih nalog.

V nekaj opornih točkah zapiševa potek in cilj naloge.

Mateja

Več o meni

Kot profesorica slovenistike uživam v svojem poklicu prenašanja znanja na mlade.

Dosežki

Kot soavtorica sem sodelovala pri objavi članka za znanstveno revijo Jezikoslovni zapiski.
Konec 2. letnika na Filozofski fakulteti sem bila uvrščena med 5 % najboljših študentov slovenistike v naši generaciji s povprečjem 9, 44.

Način poučevanja

Pri inštrukcijah se osredotočam predvsem na posameznikovo napredovanje.

Tadeja

Več o meni

Sem diplomirana nemcistka in geografinja. Delo z otroci in mladimi mi je v veliko veselje.

Dosežki

Pri poučevanju nemščine sem uspešno pomagala velikemu številu dijakov kot tudi pri vpogledih v maturitetne pole iz geografije.

Način poučevanja

Pri inštrukcijah se vedno prilagodim predznanju posameznika. Velik poudarek dajem reševanju domačih nalog. Pri delu uporabljam kvalitetne vaje.

Posebnosti
Opravljeno imam tudi pedagoško prakso.

Žiga

Kim