Inštruktor Matija L.

Več o meni

Sem Matija, inštruktor mikroekonomije, matematike za poslovne in ekonomske vede, statistike in podobnih predmetov. Kot inštruktor sem s Horizontom prvič sodeloval že v študentskih časih med študijem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kasneje sem delovne izkušnje nabiral v humanitarni organizaciji, leta 2021 pa me je pot zanesla nazaj na Horizont.

Zase najraje rečem, da inštruiram grafe in številke – oziroma logične stvari. V veselje mi je, ko uspem nek koncept nekomu predstaviti na tak način, da ga intuitivno razume. Trenutki razjasnitve na obrazih so ena mojih ljubših stvari ob tem delu – poleg povratnih informacij o uspešno opravljenih izpitih, ki sem jih vedno zelo vesel.

Način dela

Razlago vedno prilagodim slušatelju oziroma slušateljem. Zelo rad delam s skupinami – všeč mi je malo več dinamike, ki jo tak način dela prinese. Tudi drugače sem po naravi precej dinamičen človek in skušam razlage vedno narediti čim bolj zanimive in oprijemljive. Sem mnenja, da je za uspešen učni proces nujno potrebno tudi samostojno delo, zato študentom – če se le da – zagotovim čim več vaj, npr. stare izpite in kolokvije. Pomembno pa se mi zdi tudi sproščeno in vzpodbudno okolje, ki ga s svojim načinom dela skušam zagotavljati svojim inštruirancem.

Še več o meni

Poleg grafov in številk moje življenje sestavlja še kulturno udejstvovanje – sem član pevskega zbora Tukan in zmaj in improvizacijske skupine Sendvič. Zanimajo me področja, kot so alternativna stanja zavesti, hipnoza, lucidne sanje. Pet let je bila vsakotedenski del mojega življenja psihoterapija, ki jo toplo priporočam vsakemu. Včasih rad kuham, kot filozof po naravi pa uživam tudi v filozofskih in malo manj filozofskih debatah.

Inštruktor Matevž P.

Več o meni

Sem Matevž, študent elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani in inštruktor za matematiko, fiziko, elektrotehniko in programiranje na učnem centru Horizont. Naravoslovni predmeti so me zanimali že kot otroka, saj sem se že v osnovni šoli z navdušenjem udeleževal tekmovanj iz fizike in matematike. Kot dijak sem obiskoval Gimnazijo Šentvid, kjer sem pridobil široko splošno izobrazbo ter dobro podlago za nadaljnji študij elektrotehnike.

Način poučevanja

Vsakemu učencu se poskusim čim bolj prialgoditi, glede na njegovo predznanje in način učenja, da lahko skupaj dosežemo čim boljše rezultate. Najbolj pri srcu mi je poučevanje v živo, tako individualno kot tudi manjših skupin, saj menim, da učenec tako pridobi največ znanja, če pa to ni mogoče, nudim tudi online inštrukcije.

Inštruktorica Tina P.

Inštruktor Sašo J.

Inštruktor Gregor B.

Več o meni

Naravoslovje me je navdušilo že v otroštvu; matematika, fizika, kemija in vse povezano. Zato sem se odločil za študij medicine, ki vsa ta posamezna področja poveže in usmeri v pomoč drugim. Na Horizontu tako inštruiram predvsem naravoslovne predmete, poleg tega pa tudi predmete, ki so bolj specifični za medicino, kineziologijo, fizioterapijo, in podobne smeri (biofizika, biokemija, histologija, ipd.). Kot bivši dijak mednarodne mature poučujem tudi predmete programa IB (International Baccalaureate), pri katerih nudim pomoč tudi z Internal Assessmenti.

Izkušnje

Z inštruiranjem naravoslovnih predmetov in matematike sem začel že v srednji šoli, v sklopu predmeta CAS, na mednarodni maturi; tako imam za sabo že 2 leti izkušenj inštruiranja učencev in dijakov.

Način poučevanja

Menim, da je glavna prednost inštrukcij v manjših učnih skupinah. Tempo in kompleksnost razlage je tako veliko lažje prilagoditi posameznemu učencu. Kot inštruktor naravoslovnih predmetov, ki ne temeljijo na faktografskem znanju, temveč na razumevanju konceptov,  se trudim učenca naučiti, kako razmišljati, namesto kaj si misliti, kar je veliko vredno tudi pri drugih področjih. Še tako kompleksen in zahteven problem namreč postane enostaven, če ga razstavimo na posamezne komponente, in rešitev zgradimo, sestavimo oz. izpeljemo iz preprostejših delov. S takšnim pristopom učenci pogosto tudi odpora do naravoslovnih predmetov ne čutijo več, se jih več ne bojijo, za marsikoga pa se ugotovi, da je v resnici na teh področjih veliko boljši, kot je sprva mislil.

Spodaj so našteti predmeti in stopnje katere učim:

Osnovna šola:

Matematika

Fizika

Kemija

Biologija

Srednja šola/Gimnazija:

Matematika

Fizika

Kemija

Mednarodna matura (IB – International Baccalaureate):

Mathematics: Analysis & Approaches SL/HL

Physics SL/HL

Chemistry SL/HL

Economics SL

*Vključuje lahko pomoč z IA / May include Internal Assessment tutoring

Fakulteta:

Biofizika

Biokemija

Celična biologija

Anatomija

Histologija

Kineziologija

Poučujem tako za program Medicina kot Laboratorijska biomedicina. Inštrukcije lahko potekajo v slovenščini ali v angleščini.

Inštruktor Tine M.

Več o meni

Sem študent 3. letnika (v študijskem letu 2022/2023) dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Študiram na usmeritvi Ekonomija. Od začetka 2. letnika opravljam delo predmetnega tutorja pri predmetih Uvod ekonomijo in mikroekonomiko (UNI), Makroekonomija I. (UNI) in Osnove ekonomije (VS). V okviru dosedanjega delovanja sem pri zgoraj naštetih predmetih vodil tutorske priprave na izpit, oddelal več kot 100 ur v tutorski pisarni, kjer sem študentom nudil učno pomoč, dodatne razlage in svetoval o najprimernejših študijskih metodah in strategijah učenja pri posameznem predmetu ter študente seznanil s pomembnimi informacijami in literaturo za posamezen predmet. Izpolnjevanje tutorskega poslanstva mi je bilo vedno v veselje in ponos, kajti zavedam se izrednega pomena prenosa znanja za družbeni napredek.

Snov poskušam prikazati na čim bolj razumljiv način, saj je moj glavni namen, da se znanje osvoji z razumevanjem in ne z učenjem na pamet. Zagovarjam sistematičen in temeljit pristop ter resno in odgovorno delo podkrepljeno s strokovnostjo in profesionalnim odnosom.

Specifična znanja s področja mikroekonomije in makroekonomije so osnova za vsakega ekonomista in kot taka predstavljajo temeljni nabor znanj na podlagi katerih se lahko študent ekonomije razvija naprej. Omogočajo analitični pristop pri spremljanju gospodarstva, proučevanju delovanja posameznikov in posameznih trgov ter tlakujejo uspešno vključevanje v poslovni svet.

Tukaj sem, da vam prisluhnem in pomagam priti do željenega cilja s podano poglobljeno razlago, različnimi nalogami in praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja.

Inštruktorica Patricija B.

Več o meni

Moje ime je Patricija in sem pedagoginja po srcu. Potreba po širjenju ljubezni do slovenskega jezika in poučevanja na splošno je v gimnazijskih letih rasla in postala poslanstvo, zato sem se po opravljeni klasični gimnaziji na I. gimnaziji v Celju vpisala na študij slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem zaključila magistrski pedagoški program slovenistike (književni in jezikovni del). Zaradi potreb, s katerimi sem se srečevala pri svojem pedagoškem delu v času študija, se izobražujem na področju psihologije na podružniški Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, saj se zavedam, da je dober pedagog tisti, ki posluša in razume učenčeve oz. dijakove potrebe – s poznavanjem le-teh pa uspe prilagoditi razlago in posledično poskrbi za dobro poznavanje snovi ter za dobre razredne in širše odnose.

Izkušnje

V Ljubljani sem delovne izkušnje nabirala tako, da sem bila vodja konverzacij na 55., 56. in 57. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture pod vodstvom Centra za slovenščino kot drugega in tujega jezika. Na tem seminarju sem kot vodja pridobila veliko izkušenj, ne zgolj s poučevanjem slovenščine kot prvega jezika, ampak tudi s poučevanjem tujcev slovenščine kot drugega oz. tujega jezika. Poučevala sem starostno heterogene skupine (študente in odrasle). Raziskovalna žilica je v letu 2019 poskrbela, da sem se začela podrobneje ukvarjati s sinhronim razvojem slovenskega jezika in tako sem sprva sodelovala s Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer sem se ukvarjala z naglaševanjem zvočnih datotek in z ustvarjanjem sintetizatorjev govora. Poleg tega sem postala del ekipe na Institutu »Jožef Stefan«, kjer sem sodelovala pri nastanku učnega korpusa in elektronske različice oblikoslovnega slovarja. Preizkusila sem se tudi v prevajalskih vodah, in sicer sem tovrstne izkušnje nabirala v jezikovni agenciji Taia Int, d.o.o., kjer sem po naročilu prevajala in lektorirala različne tipe besedil iz španskega v slovenski jezik. Od leta 2020 se poklicno ukvarjam s poučevanjem in inštruiranjem. V podjetju Horizont Ljubljana vodim priprave na maturo iz slovenščine za srednjo poklicno ter splošno maturo (tako jezikovni kakor esejistični in književni del). Prav tako vodim inštrukcije slovenščine za osnovno, srednjo in fakultativno raven, tečaje slovenščine kot drugega ali tujega jezika, po potrebi pa tudi lektoriram. Moje znanje angleškega in španskega jezika je tekoče, latinski jezik je moja strast.

Način poučevanja

Mislim, da je moja odlika predvsem neomajna pomoč, natančnost, organiziranost, odločnost, strpnost in neizmerno veselje do poučevanja (v svoja poučevanja tako zelo rada vnašam tudi druga področja ter psihološke in življenjske napotke, ki so se izkazali za dobro metodiko dela). Rada pomagam ljudem in se posvetim vsakemu posamezniku, tako poskušam v svoje pedagoške ure vključevati in aktivirati vsakega učečega se. Mislim, da imam na svojem strokovnem področju nujno potreben pedagoški eros in didaktično naravnanost; raziskovanje slovenskega jezika in psiholoških vidikov v medsebojnih odnosih pa veljajo za mojo strast. Moje poslanstvo je torej delo z učenci in dijaki, saj se vedno bolj zavedam, da jim zmorem poleg znanja  razložiti vsakdanje težave, s katerimi se srečujejo, kar velja za ključ do njihove uspešnosti tako na šolskem kakor tudi na življenjskem polju.

Inštruktor Kristjan B.

Več o meni

Sem Kristjan inštruktor za programski jezik C in mikrokrmilnik Arduino. Profesionalno se ukvarjam z robotiko in umetno inteligenco, kjer s pridom uporabljam svoje znanje. Ker je programiranje tesno povezano z logiko, vas najprej izurim kako pri učenju najlažje izkoristiti svoje sposobnosti logičnega razmišljanja. Programiranje in Arduino poučujem na vseh težavnostnih stopnjah. Od osnovne do profesionalne ravni.

Inštruktorica Nina V.

Inštruktor Staš R.

Več o meni

Študiram na Višji šoli ŠC Kranj, smer inženir informatike, pred tem pa sem obiskoval Srednjo šolo tehniških strok Šiška. Tekom šolanja sem se naučil programiranja v jezikih PHP, HTML, CSS, Python, MySQL, poučujem pa tudi izdelavo WordPress spletnih strani ter programa Microsoft Office Excel in Adobe Photoshop.

Izkušnje

Vedno sem rad pomagal sošolcem, torej takim, ki so nekaj predhodnega znanja že imeli in so le potrebovali kakšno dodatno razlago, pa tudi prijateljem, ki o programiranju prej niso imeli pojma in so se želeli naučiti nekaj popolnoma novega. Prepričan sem, da lahko ob primerni razlagi programiranje osvoji vsak.

Način poučevanja

Pri poučevanju se mi zdi pomembno, da se vsak učenec nauči algoritmičnega razmišljanja, saj je to ključno za razumevanje programiranja, zato se vsakemu posamezniku trudim pomagati in mu snov razložiti na preprost in razumljiv način. V veselje mi je predajati svoje znanje in pomagati drugim pri reševanju zapletenih in manj zapletenih nalog.

Zdi se mi, da je preveč razširjeno mnenje, da je programiranje za navadne ljudi prezahtevno in je bolje to prepustiti genijem. Tistim, ki jih poučujem se trudim pokazati, da res ne gre za nekaj abstraktnega in da je tovrstno znanje dostopno vsakomur, ki se znebi občutka, da tega ni sposoben.