Inštruktor Bruno Č.

Več o meni

Sem Bruno in inštruiram v učnem centru Horizont. Kot študent elektrotehnike sem veliko svojega časa namenil matematičnim izzivom, saj sem bil kot dijak na tehnični šoli primoran znanje matematike pridobiti sam, kar pa ni bilo tako grozno kot se sliši. S trudom in vztrajnostjo se da doseči vse. Trenutno sem absolvent drugega letnika na FE, smer Elektronika, saj sem lansko leto posvečal več časa projektom kot učenju. Sodeloval sem na projektu FEspirator, kjer smo izdelali prototip lažje dostopnega respiratorja za slovenske bolnice. Že od nekdaj sem rad pomagal drugim pri reševanju nalog in učenju za izpite. Sem mnenja, da nam znanja ne more nihče nikoli vzeti.

Izkušnje

Inštruiral sem že osnovnošolce, srednješolce in študente, ter jim podajal znanje o matematiki in elektrotehniki. Zraven tudi delam na Zavodu 404, kjer pripravljam učne vsebine za srednješolce in pomagam na vsakoletnih projektih (Diplomaton, raketna postaja…).

Način poučevanja

Osredotočim se na osnove kompleksnejših problemov, ker ne moremo znati množiti, če ne znamo seštevati. Moja razlaga je preprosta, študentska, da je snov čim bolj razumljiva in jasna. Nato iz temeljev z inštruirancem gradiva naprej. Vedno se trudim vzpostaviti prijateljski stik saj sem tudi sam samo študent. Sproti znanje  preverjam tudi s kratkimi testi, da oba lažje spremljava napredek.

Inštruktor Ciril C.

Več o meni

Moje ime je Ciril in sem študent biotehnologije. Po duši sem znanstvenik ter pedagog. Rad se ukvarjam z različnimi raziskovalnimi biotehnološkimi projekti ter s poučevanjem kemije, biologije in matematike na nivoju OŠ, SŠ in fakultete.

Izkušnje

Imam veliko izkušenj s poučevanjem mladih z disleksijo in učnimi težavami. Z veseljem pomagam mladim s posebnimi potrebami različnih stopenj (disleksija, počasno branje in motnja pozornosti). Na tem področju sem veliko inštruiral matematiko in kemijo.

Specializiram se za priprave na maturo iz kemije in biologije ter za inštruiranje kemije, biokemije, genetike, mikrobiologije, fiziologije, biologije in drugih sorodnih predmetov na naravoslovnih fakultetah.

Način poučevanja

Naš izobraževalni sistem velikokrat pusti na cedilu tako učenca, ki se težje uči, kot tudi učenca, ki bi si želel več izzivov. Vesel sem, da lahko pri svojem delu tu priskočim na pomoč in pomagam pri doseganju ciljev.  V največje zadovoljstvo mi je, ko spremljam, kako se učencu izboljša učni uspeh in kako se mu s tem odpirajo nove priložnosti v življenju.

Veliko tudi pomagam pri različnih raziskovalnih nalogah, pisanju člankov v slovenščini, angleščini in nekaj malega v nemščini. Objavnljenih imam več raziskovalnih in strokovnih del na področju biologije, kemije in sorodnih ved. Pomagam pri celotnem postopku izdelave in objave strokovnih del, tudi pri iskanju mentorjev, revij ter pri vsebinskem delu. Največ del sem pomagal objaviti mladim, ki so se želeli kvalificirati za različne štipendije, tako da imam tu precej izkušenj.

Inštruktorica Ela T.

Inštruktor Andrej S.

Več o meni

Sem ekonomist in kulturolog, specializiran za kulturno ekonomiko. Že kot srednješolec sem imel velike uspehe na matematičnih tekmovanjih, magistriral sem na Fakulteti za družbene vede, dokoriral pa na Ekonomski fakulteti, kjer poučujem predmet Makroekonomija I.

Kolikor mi čas dovoljuje rad priskočim na pomoč študentom pri različnih predmetih ekonomskih področij, kot so statistika, makroekonomija, ekonometrija,…

Inštruktorica Saša T.

Več o meni

Sem Saša, diplomirana matematičarka. Na Horizontu opravljam delo inštruktorice matematike za vse stopnje. Študij matematike sem zaključila na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Veselje do matematike se je zame začelo že osnovnošolskih letih, ko sem se redno udeleževala tekmovanj iz logike ter tekmovanj za Vegovo priznanje. V prvih dveh letih gimnazije sem se od matematike nekoliko oddaljila, za kar je bilo krivo dejstvo, da je raven težavnosti postala višja, dodatne razlage pa nisem imela na voljo. Prav zato se zavedam, kako pomembna je za učence in dijake primerna razlaga, katere zaradi časovne stiske v šolah pogosto niso deležni. Tako sem tudi lažje razvila svoje lastne metode, ki jih uspešno uporabljam pri poučevanju.

Izkušnje

Že med študijem matematike sem veliko časa posvetila podajanju pridobljenega znanja tistim, ki jim ta predmet ni tako blizu. Nekaj časa sem inštruirala pri učencih doma znotraj ljubljanskega cestnega obroča, potem pa sem se preusmerila v Horizontove fizične in spletne učilnice. Z leti sem pridobila veliko izkušenj z individualnimi inštrukcijami osnovnošolcev, srednješolcev različnih smeri in gimnazijcev. Delam tudi s študenti, predvsem tehničnih smeri, kjer je matematika osnova študija. Z izkušnjami seveda pridejo nove in nove ideje, ki jih potem uporabim pri svojem delu.

Način poučevanja

Vsak od nas ima svoj način učenja, ki mu najbolj ustreza. Moj cilj je, da ta način prepoznam in razlago prilagodim vsakemu učencu posebej. Vsako uro se trudim poiskati pravo ravnovesje med razlago in samostojnim delom, kar privede do optimalne ravni razumevanja obdelane snovi. Poleg predstavitve klasičnih postopkov za reševanje nalog, dajem velik poudarek širšemu razumevanje snovi. To učence pripravi na širok nabor matematičnih problemov, ki jih bodo znali rešiti, tudi če se z njimi v preteklosti še niso spopadli. Sama zelo uživam v inštruiranju matematike, pri delu spoznavam različne učence in učenke s katerimi se skupaj veselimo napredka.

Inštruktor Klemen M.

Več o meni

Sem Klemen, inštruktor biologije in kemije v učnem centru Horizont. Trenutno sem absolvent magistrskega programa Biotehnologije in poleg tega vzporedno študiram management na Ekonomski fakulteti. Za študij managementa sem se odločil, ker me je od vedno veselilo delo z ljudmi, študij biotehnologije pa me je opremil z obilico znanja tako iz kemije kot iz biologije.

Izkušnje

Že od osnovne šole dalje sem inštruiral sošolce in prijatelje, kasneje pa tudi neznance. Po dozdajšnjih izkušnjah je še vsakomur, ki sem ga inštruiral, uspelo doseči želeno oceno pa naj bo to 2 ali 5.

Način poučevanja

Na inštrukcijah v prvi vrsti želim vzpostaviti sproščeno ozračje, saj verjamem, da je to eden ključnih dejavnikov pri uspešnem učenju. Instrukcije se ponavadi pričnejo s pregledom učne snovi, ki učencu dela preglavice, s čimer ocenim nivo znanja in prilagodim razlago. Snov še enkrat razložim in med razlago učencu zastavljam vprašanja s čimer sproti preverjam razumevanje snovi. Če so problemi vezani na reševanje nalog je zaželeno, da učenec s seboj prinese primer, ki so ga obravnavali pri pouku (preverjanje, test).

Inštruktorica Ajda C.

Več o meni

Sem diplomantka biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter na učnem centru Horizont poučujem kemijo. Znanje mi predstavlja eno pomembnejših vrednot, zato sem se tekom študija zavzemala za poglobljeno razumevanje snovi, kar mi daje dobro strokovno podlago za poučevanje. Trenutno nadaljujem svoje raziskovanje in delovanje na širšem naravoslovnem področju. Sodelujem pri študentskem projektu, kjer se ukvarjamo z bioremediacijo onesnaženih površin v našem okolju in pri drugih projektih, ki naslavljajo okoljske probleme. Posebej me zanima raziskovanje podnebnih sprememb in možnosti za (energetsko) tranzicijo v nizkoogljično družbo. Naravoslovne znanosti so pomembne, a se marsikomu zdijo tuje in nedostopne. V poseben izziv in hkrati zadovoljstvo mi jih je poskušati približati posameznikom skozi učni proces. Poučevanje doživljam kot odgovorno delo, v katerem združujem svojo željo po deljenju znanja in veselje do dela z ljudmi.

Izkušnje

Izkušnje s poučevanjem sem začela pridobivati že dolgo pred začetkom dela v centru Horizont. Med obiskovanjem gimnazije sem nudila prostovoljno učno pomoč na črnuški osnovni šoli, poleg tega pa sem z dodatno razlago in pomočjo pri reševanju nalog pomagala nekaterim sošolcem, prijateljem in znancem, ki so potrebovali bolj oseben pristop. S poučevanjem sem nadaljevljevala tudi tekom študija. Verjamem, da kvalitetno poučevanje zahteva več od zgolj strokovnega znanja. Zahteva pozornost in razumevanje različnih načinov razmišljanja in učenja, ki so drugačni pri vsakem posamezniku. Tekom dela sem dobila občutek, da mi učenci zaupajo in se name pogosto obračajo za pomoč.

Način poučevanja

V času, ko se lahko gledamo in učimo zgolj na daljavo, nudim spletne inštrukcije preko aplikacij Zoom in Skype. Poučevanje poskušam narediti čim bolj osebno in ga kolikor je le mogoče približati temu v živo. Za lažjo razlago snovi na daljavo imam v svoji “domači spletni učilnici” tablo in pri sebi številne vaje, ki jih lahko skeniram ter pošljem za reševanje tekom inštrukcij ali za kasnejšo vajo. V primeru, da imajo učenci že pripravljene svoje vaje, mi jih pošljejo pred ali tekom ure in reševanje z mojo pomočjo se lahko začne. Ker ima vsak posameznik drugačen učni proces in stopnjo izhodiščnega znanja, se pred začetkom dela z učenci pogovorim. Tako lahko svoje pedagoške metode popolnoma prilagodim potrebam vsakega učenca in ustvarim okolje, v katerem se ta počuti prijetno in je prenos znanja kar se da učinkovit.

Inštruktorica Anja K.

Več o meni

Nad tujimi jeziki sem se začela navduševati že v otroštvu, zato sem se po opravljeni maturi odločila za študij anglistike. Trenutno sem absolventka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer anglistika; študij pa nameravam nadaljevati na pedagoški smeri. Navdušenje nad tujimi jeziki je morda povezano z veseljem do potovanj in spoznavanja novih kultur, kar je tudi razlog, da sem en semester kot Erasmus+ študentka preživela na Irskem, kjer sem poglobila svoje znanje angleščine. Kot inštruktorica sem ljubezen do jezikov združila z veseljem do dela z otroki in mladimi; moj cilj za prihodnost pa je poučevanje angleščine v osnovni ali srednji šoli.

Dosežki

S poučevanjem in inštruiranjem angleščine se ukvarjam zato, ker mi je delo z ljudmi v veselje, najraje pa delam prav z otroki in mladimi. Že kot gimnazijka sem sovrstnikom z veseljem pomagala pri učenju angleščine, kar me je tudi spodbudilo za delo inštruktorja. Poleg inštruiranja sem med poletnimi počitnicami vodila ure angleščine za otroke, kjer smo se jezika učili skozi igro; trenutno pa na Centru dnevnih aktivnosti za starejše kot prostovoljka tudi vodim začetni in nadaljevalni tečaj angleškega jezika. Hvaležna sem, da sem imela (in še vedno imam) priložnost delati z različnimi starostnimi skupinami, saj so mi prav te dragocene izkušnje dokazale, da se angleščine resnično lahko nauči čisto vsak, le razlago in pristop je potrebno prilagoditi posamezniku in njegovemu predznanju ter ciljem.

Način poučevanja

Pri inštruiranju se vedno posvetim posamezniku. Ure prilagodim predznanju in želenemu cilju, ki ga skupaj doseževa s kombinacijo razlage in vaj. Teorijo se vedno potrudim razložiti na preprost in razumljiv način, vaje pa so prilagojene načinu, na katerega bo znanje testirano (npr. ustno ocenjevanje, pisni sestavki …). Vsekakor sem vedno pozorna tako na slovnična pravila kot tudi na izgovorjavo in pravopis, saj je za celostno in podrobno obvladanje jezika vse troje še kako pomembno. Pri poučevanju pa se mi vseeno zdi bistveno, da posameznik učenja jezika ne vidi zgolj kot obveznost, pač pa da angleščino začne dojemati kot zanimiv jezik, pridobljeno znanje pa kot nadvse koristno za prihodnost. Le tako je učenje namreč zares učinkovito, odpravljanje težav pa bistveno hitrejše.

Inštruktorica Maša M.

Več o meni

Sem po duši učiteljica in že od majhnega sem želela postati nekaj podobnega ali pa znanstvenica. Nekako mi je to na svoji življenjski in izobraževalni poti uspelo združiti in sem postala magistrica profesorica kemije. S svojo sproščenostjo znam marsikoga spraviti v smeh, ko pa je potrebno sem tudi stroga, iskrena in znam motivirati učenca za delo.

Dosežki

Poleg inštruiranja delam tudi v šoli in imam izkušnje s podajanjem snovi tudi otrokom z odločbami in tistimi s posebnimi potrebami kakršnekoli stopnje (disleksija, zmanjšane kognitivne sposobnosti, počasnejše branje, ADHD itd. ). Zato je zame največji dosežek to, da lahko pomagam in svetujem vsem, tudi tistim, ki mogoče mislijo, da ne zmorejo. Nato jih s svojo vztrajnostjo pripeljem do želenega cilja. Vse je lažje s skupnimi močmi in so tako vse obveznosti pri predmetu hitreje opravljene.

Način poučevanja

Učila/ inštruirala sem že svoje prijatelje v srednji šoli, kasneje, pa tudi druge srednješolce in seveda najzahtevnejše – svojo sestro. Učim učence različnih  osnovnih in srednjih šol zato program poučevanja vedno prilagodim posamezniku, saj želim, da bi vsak osvojil čim več znanja, saj so mi vedno govorili doma: “Znanje je nekaj, česar ti nihče ne more vzeti, z njim pa lahko osvojiš svet!”

Snov želim podajati na strokoven način, v kolikor pa posameznik ne razume prilagodim vsako razlago na tak nivo, da vedno najdemo skupen »kemijski jezik«. Vsak posameznik mi predstavlja nekakšen izziv, da vedno znova odkrivam nove metode poučevanja. Sicer je kemija en izmed težje učljivih predmetov, vendar verjamem, da nam bo skupaj uspelo rešiti še tako težko nalogo.

Inštruktorica Urška P.

Več o meni

Kakor vsakega jezikoslovca, so tudi mene zanimali jeziki že od majhnega, prav tako pa sem tudi že zgodaj vedela, da je moj sanjski poklic pedagoginja. Trenutno sem študentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer anglistika in nemcistika; študij pa nameravam nadaljevati na pedagoški smeri.

Izkušnje

Učenci v Horizontu so me hitro sprejeli tako, da imam svojo učilnico cele dneve polno od ponedeljka do sobote:)

Način poučevanja

Vedno rada pomagam ljudem in jim podajam svoje znanje. Imam kar nekaj izkušenj s pomočjo pri učenju, sem pa tudi mnenja, da se tudi jaz zmeraj nekaj naučim od učencev, zato me to delo tudi iskreno veseli.  Kakor pravi Hemingway ni noben človek otok, popolnoma sam zase; vsak človek je kos celine, zato se lahko s skupnimi močmi in pomočjo naučimo še tako težko snov.

Vsak, ki si želi pomoči pri učenju ima svoje težave in vprašanja. Pomembno mi je, da učne ure prilagodim glede na potrebe posameznika. Z veseljem navežem stik z ljudmi in jih spodbujam k temu, da širijo svoje znanje, ki jim bo kasneje zagotovo koristilo. Poleg tega z veseljem pomagam rešiti njihove težave, saj ni ničesar kar se ne bi bilo mogoče naučiti.

Zavedam se, da dodatne učne ure izven šolskih klopi znajo biti prav tako naporne, vendar poskušam oblikovati ure na čim bolj zabaven in razumljiv način. Jeziki so konec koncev del kulture, pri kateri se lahko naučimo vedno nekaj novega, ne le slovnico.