Študente pripravljamo za spomladansko izpitno obdobje

Študente, tako redne kot izredne pripravljamo na kolokvije in izpite za tekoče izpitno obdobje iz predmetov:

Več o pripravah na kolokvije in izpite za študente si lahko preberete tukaj

Želite DOBER ŠOLSKI USPEH?

Zaključek šolskega leta je pred vrati. Pomagamo vam pravočasno popraviti ali izboljšati ocene in iz učenja narediti dobro izkušnjo.

UČENCE in DIJAKE pripravljamo na tekoča preverjanja znanja tako pisna kot ustna, popravljanje NMS-jev, ŠTUDENTE pa na kolokvije in izpite za zimsko izpitno obdobje.

Obsežnost učnih vsebin je velika, dobre ocene pa je lažje vzdrževati kot iz slabih dosegati boljše, zato ne izgubljajte dragocenega časa in se pridružite številnim našim zadovoljnim učencem. Naj za vaše znanje poskrbi ekipa profesionalcev! S sprotnim delom, razumljivo razlago in pod strokovnim vodstvom prihranite čas in dosežite DOBER ŠOLSKI USPEH! Z manj napora, prepričani v svoje znanje, suvereno opravite s kontrolnimi nalogami, spraševanjem, maturo, izpiti,…

Preko celega šolskega leta nudimo profesionalne inštrukcije ter priprave na izpite za osnovne šole, vse srednje šole, gimnazije in fakultete.

Inštrukcije so namenjena vsem, ki želite popraviti ali izboljšati oceno, želite usvojiti in utrditi posamezne učne snovi ali pa se hitreje pripraviti na izpit. Pripravimo vas tako na pisna in ustna preverjanja znanja, popravljanje negativnih ocen ob konferenci kot vse vrste izpitov ter popravne izpite. Nudimo pomoč pri reševanju nalog in vaj.

Več o ponudbi inštrukcij lahko preberete tukaj.

Želite DOBER ŠOLSKI USPEH?

Prvo ocenjevalno obdobje je za nami, šolsko leto pa se je prevesilo v drugo polovico. Pomagamo vam pravočasno popraviti ali izboljšati ocene in iz učenja narediti dobro izkušnjo.

UČENCE in DIJAKE pripravljamo na tekoča preverjanja znanja tako pisna kot ustna, popravljanje NMS-jev, ŠTUDENTE pa na kolokvije in izpite za zimsko izpitno obdobje.

Obsežnost učnih vsebin je velika, dobre ocene pa je lažje vzdrževati kot iz slabih dosegati boljše, zato ne izgubljajte dragocenega časa in se pridružite številnim našim zadovoljnim učencem. Naj za vaše znanje poskrbi ekipa profesionalcev! S sprotnim delom, razumljivo razlago in pod strokovnim vodstvom prihranite čas in dosežite DOBER ŠOLSKI USPEH! Z manj napora, prepričani v svoje znanje, suvereno opravite s kontrolnimi nalogami, spraševanjem, maturo, izpiti,…

Preko celega šolskega leta nudimo profesionalne inštrukcije ter priprave na izpite za osnovne šole, vse srednje šole, gimnazije in fakultete.

Inštrukcije so namenjena vsem, ki želite popraviti ali izboljšati oceno, želite usvojiti in utrditi posamezne učne snovi ali pa se hitreje pripraviti na izpit. Pripravimo vas tako na pisna in ustna preverjanja znanja, popravljanje negativnih ocen ob konferenci kot vse vrste izpitov ter popravne izpite. Nudimo pomoč pri reševanju nalog in vaj.

Več o ponudbi inštrukcij lahko preberete tukaj.

MATURA 2017 – Vpis v maturitetne tečaje

V teku je vpis v nove skupine maturitetnih tečajev – PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO iz MATEMATIKE, SLOVENŠČINE in ANGLEŠČINE za spomladanski rok SPLOŠNE in POKLICNE MATURE. Pri splošni maturi lahko izbirate lahko med pripravami na OSNOVNEM ali VIŠJEM NIVOJU.

Na priprave vpisujemo do 24.03.2017.

Tečaj iz posameznega predmeta obsega 36 ur in traja od marca do junija po tri šolske ure na teden + en dodatni termin.

Cena za posamezni predmet pri vpisu do 24.03. znaša SAMO 189 € ali 4 x 49 €.

Izberete si lahko poljubno število predmetov.

Priprave na maturo izvajamo tudi iz ostalih predmetov: FIZIKA, KEMIJA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, ŠPANŠČINA, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA in SOCIOLOGIJA. Priprave iz ostalih predmetov potekajo po dogovoru za zaključene skupine, individualno ali v dvojicah oz. trojicah.

Za več informacij si lahko prenesete zgibanko MATURA 2017 – 36 ur pdf(6MB)

Programi priprav na splošno maturo so namenjeni vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali splošno maturo, programi priprav na poklicno maturo pa vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali poklicno maturo.

Programi priprav na splošno in poklicno maturo so namenjeni tudi vsem:

  • ki so že opravili splošno maturo in želijo izboljšati oceno pri enem ali več predmetih
  • ki so že zaključili 4 letnike gimnazije pri opravljanju splošne mature pa jim je pri enem ali dveh predmetih spodletelo
  • ki so uspešno končali 4 letnike gimnazije brez mature in želijo zaključiti izobraževanje
  • ki so uspešno končali zadnji letnik srednje poklicne, tehnične ali strokovne šole
  • poklicnim maturantom, ki so že opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študij in morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Preverite prosta mesta in termine. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ali pa nas pokličite.

Več informacij o terminih in prostih mestih na 041 926 000 ali na strani Priprave na maturo

Študente pripravljamo za zimsko izpitno obdobje

Študente, tako redne kot izredne pripravljamo na kolokvije in izpite za tekoče izpitno obdobje iz predmetov:

Več o pripravah na kolokvije in izpite za študente si lahko preberete tukaj

Vpogledi Matura 2016 – Lov na točke

Niste naredili mature ali mislite, da si zaslužite višjo oceno? Zaradi nezadostnega števila točk ne izpolnjujete pogojev za vpis na želeno fakulteto?

Na željo kandidatov naši profesorji vršijo vpoglede v maturitetne pole na RIC-u in po potrebi sestavijo ugovor. Pregledujemo tako vsebinski del kot točkovni del pri izračunu ocene. Ugovore podajamo na oceno in na način izračuna izpitne ocene za posamezni predmet.

Zaupajte vpogled strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami vpogledovanja !

Vpoglede vršimo za:
matematiko, fiziko, kemijo, slovenščino, angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, zgodovino, geografijo, sociologijo, filozofijo in psihologijo.

Za več informacij nas kontaktirajte ali pokličite na 01 54 27 620, 041 926 000.

 

Kandidati jesenskega roka splošne mature lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih s priporočeno pošiljko ali ob delavnikih osebno na vložišču Državnega izpitnega centra. Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo je 19. september 2016.

Državni izpitni center bo pripravil časovni razpored vpogledov in o tem pisno s priporočeno pošiljko obvestil kandidata najkasneje v 8 dneh od prejema vloge.
Vpogledi bodo potekali na Državnem izpitnem centru, Kajuhova 32 U v Ljubljani, v spomladanskem roku od 22. september do 29. september 2016.

 

Nekaj strnjenih napotkov za VPOGLED v izpitno dokumentacijo:

Objava rezultatov splošne mature in dostop do njih najdete tukaj

Vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor najdete tukaj

Vpogled; roki in stroški na tej povezavi

Rešena matura Matematika – Pomlad 2016

Prevzemite pdf rešene matematike s spomladanskega roka splošne mature 2016 – osnovno in višjo raven in preverite svoje rešitve.

Komentarji na kontaktnem obrazcu

Prenesi PDF  –  splošna matura matematika pomlad 2016 – osnovna raven

Prenesi PDF – splošna matura matematika pomlad 2016 – višja raven

Rešena matura Matematika – Pomlad 2015

Prevzemite pdf rešene matematike s spomladanske splošne mature 2015 – osnovni in višji nivo ter preverite svoje rešitve.

Prenesi PDF – splošna matura matematika pomlad 2015 – osnovni nivo

Prenesi PDF – splošna matura matematika pomlad 2015 – višji nivo

Rešena matura Matematika VR in OR – Jesen 2015

Spodaj prevzemite pdf rešene matematike z jesenske splošne mature 2015 – OSNOVNI NIVO ter preverite svoje postopke oz. rešitve. Maturantom 2016 pa lahko rešene naloge pomagajo pri pripravi na maturo iz matematike.

Prenesite PDF – matura matematika OR jesen 2015

Prevzemite pdf rešene matematike z jesenske mature 2015 – VIŠJI NIVO ter preverite svoje postopke oz. rešitve. Maturantom 2016 pa lahko rešene naloge pomagajo pri pripravi na maturo iz matematike.

Prevzemite PDF – matura matematika VR jesen 2015