MATURA 2023 – Vpis v maturitetni tečaj

V teku je VPIS v maturitetni tečaj:

PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO iz MATEMATIKE, SLOVENŠČINE in ANGLEŠČINE za spomladanski rok SPLOŠNE in POKLICNE MATURE.
Pri splošni maturi lahko izbirate med pripravami na OSNOVNEM ali VIŠJEM NIVOJU.

Na priprave vpisujemo do 18.11.2022
SAMO ŠE NEKAJ PROSTIH MEST PRI MATEMATIKI, SLOVENŠČINI IN ANGLEŠČINI!

Maturitetni tečaj iz posameznega predmeta obsega 50 ur in traja od novembra do junija enkrat tedensko po dve šolski uri.

Cena za posamezni predmet pri predvpisu znaša SAMO 290 € ali 3 x 103 €.

Izberete si lahko poljubno število predmetov.

Priprave na maturo izvajamo tudi iz ostalih predmetov: FIZIKA, KEMIJA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, ŠPANŠČINA, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA in SOCIOLOGIJA. Priprave iz ostalih predmetov potekajo po dogovoru za zaključene skupine, individualno ali v dvojicah oz. trojicah.


Programi priprav na splošno maturo so namenjeni vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali splošno maturo, programi priprav na poklicno maturo pa vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali poklicno maturo.

Programi priprav na splošno in poklicno maturo so namenjeni tudi vsem:

 • ki so že opravili splošno maturo in želijo izboljšati oceno pri enem ali več predmetih
 • ki so že zaključili 4 letnike gimnazije pri opravljanju splošne mature pa jim je pri enem ali dveh predmetih spodletelo
 • ki so uspešno končali 4 letnike gimnazije brez mature in želijo zaključiti izobraževanje
 • ki so uspešno končali zadnji letnik srednje poklicne, tehnične ali strokovne šole
 • vsem, ki so že opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študij in morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Preverite prosta mesta in termine. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ali pa nas pokličite.

Več informacij o terminih in prostih mestih na 041 926 000 ali na strani Priprave na maturo

ŠTUDENTE pripravljamo na IZPITE

Študente, tako redne kot izredne pripravljamo na kolokvije in izpite za tekoče izpitno obdobje iz predmetov:

Več o pripravah na kolokvije in izpite za študente si lahko preberete tukaj

MATURA jesen 2022 | 5 urne turbo eDelavnice

V teku je vpis v 5-urne turbo eDelavnice

Programe bomo izvedli tik pred uradnim pričetkom jesenskega izpitnega roka splošne mature.

V eDelavnice vpisujemo do zasedbe prostih mest.

Redna cena eDelavnice je 47€, znižana cena posamezne eDelavnice v predprijavi pa samo 39€.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po telefonu 041 926 000, oziroma elektronski pošti info@instrukcijehorizont.si

Izkoristi preostanek poletja BREZ POPRAVCEV

Te avgusta čakajo POPRAVNI IZPITI?

Pridruži se pripravam na popravne izpite in izkoristi preostanek poletja na polno. V teku so priprave na popravne izpite iz matematike, fizike, mehanike, kemije, biologije, slovenščine, angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine, španščine za osnovno šolo, gimnazije, srednje poklicne in tehnične šole.

Priprave na popravne izpite potekajo tako v naših učilnicah (v skladu s higienskimi priporočili) kot online!

Obsežnost učnih vsebin na popravnih izpitih je velika, časa za ustrezno pripravo pa malo. Ker se popravni izpiti prično že 16.08. priporočamo, da učenci in dijaki s pripravo prično pravočasno, vsaj tri tedne pred izpitnim rokom. Dobro poznavanje šolskega sistema, obravnavanih snovi ter razpolaganje z velikim številom dosedanjih izpitov po posameznih šolah nam omogoča časovno hitrejše priprave na izpite.

Zato ne izgubljaj dragocenega časa in se pridruži številnim našim zadovoljnim učencem. Naj za vaše znanje poskrbi ekipa profesionalcev! Z načrtnim delom, razumljivo razlago in pod strokovnim vodstvom prihranite čas in dosežite DOBER ŠOLSKI USPEH! Z manj napora, prepričani v svoje znanje, suvereno opravite s popravnimi izpiti,…

Inštrukcije so namenjena vsem, ki želite popraviti ali izboljšati oceno, želite usvojiti in utrditi posamezne učne snovi ali pa se hitreje pripraviti na izpit. Pripravimo vas tako na pisna in ustna preverjanja znanja. Nudimo tudi pomoč pri reševanju nalog in vaj.

Pomagamo tudi pri ostalih družboslovnih predmetih, kot so geografija, zgodovina, sociologija.

Na popravne izpite pripravljamo tudi maturante, ki niso mogli pristopiti k maturi.

Več o ponudbi inštrukcij lahko preberete tukaj.

eDelavnica Esej na maturi 2022

V teku je vpis v 5-urno eDelavnico Esej na maturi 2022. Program bomo izvedli tik pred uradnim pričetkom I. dela spomladanskega izpitnega roka splošne mature iz slovenščine – pisanjem maturitetnega eseja.

TERMINI:

PETEK 29.4.
***od 10.15 do 14.00***
***ZASEDENO***

SOBOTA 30.4.
***od 10.15 do 14.00***

***ZASEDENO***

TOREK 3.5.
***od 14.45 do 18.30***

***PROSTO***

V eDelavnico vpisujemo do zasedbe prostih mest.

eDelavnica obsega 5 ur, od tega so 4 ure namenjene pripravi na maturitetni esej, 1 ura pa za vsa vprašanja.

Redna cena eDelavnice je 36€, ob prijavi do 27.4. znaša cena samo 29€.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po telefonu 041 926 000, oziroma elektronski pošti info@instrukcijehorizont.si

Zvišaj ŠOLSKE OCENE in izboljšaj svoj UČNI USPEH! V ŽIVO ali ONLINE!

Izognimo se paniki ob koncu šolskega leta!

Čas v drugem ocenjevalnem obdobju, predvsem v zadnji nekajmesečni konici, je za učence in dijake odločilen. V tem napornem obdobju lahko s pravilnim pristopom pri posameznem predmetu zvišajo šolske ocene in s tem izboljšajo končni učni uspeh. Vendar bolj, ko se približujemo zaključku pouka, večja je panika in stres tako za otroke kot starše. Kljub temu, da same šolske ocene ne povedo vsega o učenčevem znanju, pa vseeno ovrednotijo njegovo znanje in vplivajo na končni učni uspeh. Šolske ocene imajo tudi daljnosežni vpliv. Na primer na vpis v srednjo šolo in vpis na fakulteto, še posebej tam, kjer je omejite vpisa. Šolske ocene vplivajo tudi na učenčevo samopodobo, niso pa merilo za kasnejšo življensko in poklicno uspešnost.

visoke šolske ocene

Inštrukcije za dobre šolske ocene in dober učni uspeh

Da bi bilo v obdobju, ko je pridobivanje šolskih ocen na vrhuncu, čim manj stresno, priskočimo na pomoč profesionalni inštruktorji učnega centra Horizont inštrukcije. V času aktivnega pisanja kontrolk, spraševanj, popravljanja in višanja ocen z našo pomočjo učenci in dijaki ne izgubljate dragocenega časa z raziskovanjem snovi, pridobivanjem ustreznih vaj in mučenjem z nalogami. Tako lahko pridobite dobre šolske ocene z manj napora in vloženega truda, učni uspeh pa ne upade.

Inštruktor deluje v interesu učenca, vas motivira za šolsko delo in pomaga premagati občutek, da vam voda teče v grlo. Pomagamo vam postaviti kakovostne temelje znanja, osvojiti miselne procese ter spodbuditi zaupanje v svoje sposobnosti. Kljub vsej obilici dela, predelane snovi, veliko vajami in nalogami za utrjevanje znanja pa v ospredje še vedno postavljamo človeške odnose.

Kako zdržati obremenitve ob zaključku šolskega leta?

 • Odkrit pogovor s starši.
 • Pravočasno si poišči pomoč.
 • Načrtuj in organiziraj si čas namenjen učenju.
 • Pri učenju se nauči ločiti bistvo od podrobnosti.
 • Ne planiraj stvari, ki niso nujne.
 • Zavedaj se, da se vztrajnost vedno poplača.
 • Izkoristi vse možnosti, ki ti jih ponuja šola.
 • Naj ti bo motivacija brezskrbno uživanje na počitnicah.

Vse na enem mestu

 • UČENCE in DIJAKE pripravljamo na pisna in ustna preverjanja znanja, vse vrste izpitov in maturo. Z našo pomočjo lažje opravite s popravljanjem ali višanjem šolske ocene, hitreje osvojite ali utrdite učno snov.
 • ŠTUDENTE pripravljamo na kolokvije in izpite.
 • Širok nabor predmetov pri katerih nudimo pomoč.
 • Razpolagamo z množico vaj in nalog, primerov testov, kontrolnih nalog, izpitov, kolokvijev različnih let.
 • Učimo tehnike učenja in spodbujamo delovne navade.
 • Inštruktorji z znanjem in kompetencami na področju, ki ga poučujejo.

odličen učni uspeh

Matura 2022 – Vpis v 40 urni maturitetni tečaj

Do 31.1.2022 poteka vpis v maturitetni tečaj:

PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO iz MATEMATIKE, SLOVENŠČINE in ANGLEŠČINE za spomladanski rok SPLOŠNE in POKLICNE MATURE.
Pri splošni maturi lahko izbirate med pripravami na OSNOVNEM ali VIŠJEM NIVOJU.

Na priprave vpisujemo do 31.1.2022.
SAMO ŠE NEKAJ PROSTIH MEST PRI MATEMATIKI, SLOVENŠČINI IN ANGLEŠČINI!

Maturitetni tečaj iz posameznega predmeta obsega 40 ur in traja od januarja do junija enkrat tedensko po dve šolski uri.

Cena za posamezni predmet pri vpisu do 31.1.2022 znaša SAMO 215 € ali 5 x 47 €.

Izberete si lahko poljubno število predmetov.

Priprave na maturo izvajamo tudi iz ostalih predmetov: FIZIKA, KEMIJA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, ŠPANŠČINA, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA in SOCIOLOGIJA. Priprave iz ostalih predmetov potekajo po dogovoru za zaključene skupine, individualno ali v dvojicah oz. trojicah.

Za več informacij si lahko prenesete zgibanko PRIPRAVE NA MATURO 2022 – 40 ur (PDF)

Komu je namenjen maturitetni tečaj?

Programi priprav na splošno maturo so namenjeni vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali splošno maturo, programi priprav na poklicno maturo pa vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali poklicno maturo.

Programi priprav na splošno in poklicno maturo so namenjeni tudi vsem:

 • ki so že opravili splošno maturo in želijo izboljšati oceno pri enem ali več predmetih
 • ki so že zaključili 4 letnike gimnazije pri opravljanju splošne mature pa jim je pri enem ali dveh predmetih spodletelo
 • ki so uspešno končali 4 letnike gimnazije brez mature in želijo zaključiti izobraževanje
 • ki so uspešno končali zadnji letnik srednje poklicne, tehnične ali strokovne šole
 • vsem, ki so že opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študij in morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Preverite prosta mesta in termine. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ali pa nas pokličite.

Več informacij o terminih in prostih mestih na 041 926 000 ali na strani Priprave na maturo

eDelavnica Esej na maturi 2021

V teku je vpis v 5-urno eDelavnico Esej na maturi 2021. Program bomo izvedli tik pred uradnim pričetkom I. dela spomladanskega izpitnega roka splošne mature iz slovenščine – pisanjem maturitetnega eseja.

TERMINI:

PETEK 30.4.
***od 10.15 do 14.00***

SOBOTA 1.5.
***od 10.15 do 14.00***
***od 14.45 do 18.30***

PONEDELJEK 3.5.
***od 14.45 do 18.30***

V eDelavnico vpisujemo do zasedbe prostih mest.

eDelavnica obsega 5 ur, od tega so 4 ure namenjene pripravi na maturitetni esej, 1 ura pa za vsa vprašanja.

Redna cena eDelavnice je 36€, ob prijavi do 20.5. znaša cena samo 29€.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po telefonu 041 926 000, oziroma elektronski pošti info@instrukcijehorizont.si

MATURA 2021 – Vpis v maturitetne tečaje

Do 21.2.2021 poteka vpis v NOVE skupine maturitetnih tečajev – PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO iz MATEMATIKE, SLOVENŠČINE in ANGLEŠČINE za spomladanski rok SPLOŠNE in POKLICNE MATURE. Pri splošni maturi lahko izbirate lahko med pripravami na OSNOVNEM ali VIŠJEM NIVOJU.

Na priprave vpisujemo do 21.2.2021.

Tečaj iz posameznega predmeta obsega 30 ur in traja od febraurja do junija enkrat po dve šolski uri na teden.

Cena za posamezni predmet pri vpisu do 21.2.2021 znaša SAMO 159 € ali 3 x 55 €.

Izberete si lahko poljubno število predmetov.

Priprave na maturo izvajamo tudi iz ostalih predmetov: FIZIKA, KEMIJA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, ŠPANŠČINA, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA in SOCIOLOGIJA. Priprave iz ostalih predmetov potekajo po dogovoru za zaključene skupine, individualno ali v dvojicah oz. trojicah.

Za več informacij si lahko prenesete zgibanko PRIPRAVE NA MATURO 2021 – 30 ur (PDF)

Programi priprav na splošno maturo so namenjeni vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali splošno maturo, programi priprav na poklicno maturo pa vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali poklicno maturo.

Programi priprav na splošno in poklicno maturo so namenjeni tudi vsem:

 • ki so že opravili splošno maturo in želijo izboljšati oceno pri enem ali več predmetih
 • ki so že zaključili 4 letnike gimnazije pri opravljanju splošne mature pa jim je pri enem ali dveh predmetih spodletelo
 • ki so uspešno končali 4 letnike gimnazije brez mature in želijo zaključiti izobraževanje
 • ki so uspešno končali zadnji letnik srednje poklicne, tehnične ali strokovne šole
 • poklicnim maturantom, ki so že opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študij in morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Preverite prosta mesta in termine. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ali pa nas pokličite.

Več informacij o terminih in prostih mestih na 041 926 000 ali na strani Priprave na maturo

INŠTRUKCIJE ONLINE #OstaniDoma

Zaradi aktualnih dogodkov smo inštrukcije in tečaje selili v učilnice na spletu.

Z našimi inštruktorji in učitelji se lahko v živo srečaš v spletnih učilnicah na zelo preprost način. Vse kar potrebuješ je internetna povezava, računalnik (osebni, prenosni, tablični), mikrofon, zvočnik, kamera je priporočljiva ni pa obvezna. Za inštrukcije online lahko uporabiš tudi pametni telefon.

Ker se do nadaljnjega ne moremo videti klasično v učilnicah Horizonta, želimo pa, da programi potekajo čim bolj nemoteno smo vzpostavili učenje na daljavo v živo, podobno kot v učilnici.

Inštrukcije preko interneta potekajo s pomočjo razpoložljivih informacijskih tehnologij in orodij kot so Zoom, Google Hangouts, Skype, Discord ter različnih spletnih whiteboard tabel.

Inštrukcije preko Skypa se največkrat uporabljajo za poučevanje tujih jezikov. Za inštrukcije angleščine preko interneta, prav tako pa tudi za inštrukcije nemščine preko interneta inštruktorji za digitalno kolaboracijo z učenci uporabljajo enostavne videokonferenčne sisteme. Preko teh sistemov, učencem v živo razložijo snov, naložijo gradivo za utrjevanje snovi in pomagajo pri reševanju nalog.

Za inštrukcije iz matematike preko interneta inštruktorji uporabljajo poleg videokonferenčnih sistemov tudi spletne table, ki so predvsem primerne za istočasno interakcijo učenca in inštruktorja, kot je pisanje, risanje, brisanje,…

Katere predmete pokrivamo v naših online učilnicah?

Vsak inštruktor in učitelj je dosegljiv v svoji učilnici. Online inštrukcije potekajo individualno, lahko pa tudi skupinsko, za dva ali tri sošolce istočasno. Mature in delavnice ravno tako potekajo v učilnici posameznega inštruktorja v živo.

Inštrukcije online izvajamo za naslednje predmete in programe:

 • inštrukcije matematike za osnovne in srednje šole
 • inštrukcije matematike za fakultete
 • priprave na maturo iz matematike
 • delavnica matematika na maturi
 • inštrukcije fizike za osnovne in srednje šole
 • inštrukcije fizike za fakultete
 • inštrukcije kemije za osnovne in srednje šole
 • inštrukcije kemije za fakultete
 • inštrukcije mehanike za srednje šole
 • inštrukcije mehanike za fakultete
 • inštrukcije angleščine za osnovne in srednje šole
 • priprave na maturo iz angleščine
 • delavnica angleščina na maturi
 • tečaji angleščine za odrasle
 • inštrukcije slovenščine za osnovne in srednje šole
 • priprave na maturo iz slovenščine
 • delavnica esej na maturi
 • delavnica slovenščina na maturi (slovnica)
 • inštrukcije nemščine za osnovne in srednje šole
 • tečaji nemščine za odrasle
 • inštrukcije italijanščine za srednje šole
 • tečaji italijanščine za odrasle
 • inštrukcije programiranja za srednje šole in fakultete
 • inštrukcije računovodstva za fakultete
 • inštrukcije statistike za fakultete
 • inštrukcije mikroekonomije za fakultete
 • REŠEVANJE VSEH TIPOV NALOG zgoraj naštetih predmetov in stopenj

Kako se prijaviš na inštrukcije online?

Ko potrebuješ pomoč pri sprotni šolski snovi, reševanju nalog ali pripravi na maturo nas pokliči v virtualno pisarno na številko:

041 926 000

ali nam piši na e-mail:

info@instrukcijehorizont.si

Priskrbeli ti bomo inštruktorja, s katerim se bosta dogovorila o predmetu najustreznejšem načinu dela v spletni učilnici, lahko pa si sam inštruktorja izbereš neposredno na povezavi:
Inštrukcije preko spleta in si preko spletnega obrazca rezerviraš želeni termin.

Vsem želimo, da bomo uspešno zajezili širjenje virusa in da bi spoznali, da smo skupaj močnejši. Srečno in vse dobro, Ekipa Horizont