Prispevki

MATURA 2024 – Vpis v maturitetni tečaj

V teku je VPIS v maturitetni tečaj:

PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO iz MATEMATIKE, SLOVENŠČINE in ANGLEŠČINE za spomladanski rok SPLOŠNE in POKLICNE MATURE.
Pri splošni maturi lahko izbirate med pripravami na OSNOVNEM ali VIŠJEM NIVOJU.

Na priprave vpisujemo do 16.10.2023
SAMO ŠE NEKAJ PROSTIH MEST PRI MATEMATIKI, SLOVENŠČINI IN ANGLEŠČINI!

Maturitetni tečaj iz posameznega predmeta obsega 50 ur in traja od oktobra do junija enkrat tedensko po dve šolski uri.

Cena za posamezni predmet pri predvpisu znaša SAMO 319 € ali 4 x 84 €.

Izberete si lahko poljubno število predmetov.

Priprave na maturo izvajamo tudi iz ostalih predmetov: FIZIKA, KEMIJA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, ŠPANŠČINA, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA in SOCIOLOGIJA. Priprave iz ostalih predmetov potekajo po dogovoru za zaključene skupine, individualno ali v dvojicah oz. trojicah.


Programi priprav na splošno maturo so namenjeni vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali splošno maturo, programi priprav na poklicno maturo pa vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali poklicno maturo.

Programi priprav na splošno in poklicno maturo so namenjeni tudi vsem:

  • ki so že opravili splošno maturo in želijo izboljšati oceno pri enem ali več predmetih
  • ki so že zaključili 4 letnike gimnazije pri opravljanju splošne mature pa jim je pri enem ali dveh predmetih spodletelo
  • ki so uspešno končali 4 letnike gimnazije brez mature in želijo zaključiti izobraževanje
  • ki so uspešno končali zadnji letnik srednje poklicne, tehnične ali strokovne šole
  • vsem, ki so že opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študij in morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Preverite prosta mesta in termine. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ali pa nas pokličite.

Več informacij o terminih in prostih mestih na 041 926 000 ali na strani Priprave na maturo

Matura 2022 – Vpis v 40 urni maturitetni tečaj

Do 31.1.2022 poteka vpis v maturitetni tečaj:

PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO iz MATEMATIKE, SLOVENŠČINE in ANGLEŠČINE za spomladanski rok SPLOŠNE in POKLICNE MATURE.
Pri splošni maturi lahko izbirate med pripravami na OSNOVNEM ali VIŠJEM NIVOJU.

Na priprave vpisujemo do 31.1.2022.
SAMO ŠE NEKAJ PROSTIH MEST PRI MATEMATIKI, SLOVENŠČINI IN ANGLEŠČINI!

Maturitetni tečaj iz posameznega predmeta obsega 40 ur in traja od januarja do junija enkrat tedensko po dve šolski uri.

Cena za posamezni predmet pri vpisu do 31.1.2022 znaša SAMO 215 € ali 5 x 47 €.

Izberete si lahko poljubno število predmetov.

Priprave na maturo izvajamo tudi iz ostalih predmetov: FIZIKA, KEMIJA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, ŠPANŠČINA, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA in SOCIOLOGIJA. Priprave iz ostalih predmetov potekajo po dogovoru za zaključene skupine, individualno ali v dvojicah oz. trojicah.

Za več informacij si lahko prenesete zgibanko PRIPRAVE NA MATURO 2022 – 40 ur (PDF)

Komu je namenjen maturitetni tečaj?

Programi priprav na splošno maturo so namenjeni vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali splošno maturo, programi priprav na poklicno maturo pa vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali poklicno maturo.

Programi priprav na splošno in poklicno maturo so namenjeni tudi vsem:

  • ki so že opravili splošno maturo in želijo izboljšati oceno pri enem ali več predmetih
  • ki so že zaključili 4 letnike gimnazije pri opravljanju splošne mature pa jim je pri enem ali dveh predmetih spodletelo
  • ki so uspešno končali 4 letnike gimnazije brez mature in želijo zaključiti izobraževanje
  • ki so uspešno končali zadnji letnik srednje poklicne, tehnične ali strokovne šole
  • vsem, ki so že opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študij in morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Preverite prosta mesta in termine. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ali pa nas pokličite.

Več informacij o terminih in prostih mestih na 041 926 000 ali na strani Priprave na maturo