Prispevki

MATURA 2022 – Vpis v maturitetni tečaj

Do 4.10.2021 poteka vpis v maturitetni tečaj:

PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO iz MATEMATIKE, SLOVENŠČINE in ANGLEŠČINE za spomladanski rok SPLOŠNE in POKLICNE MATURE.
Pri splošni maturi lahko izbirate med pripravami na OSNOVNEM ali VIŠJEM NIVOJU.

Na priprave vpisujemo do 4.10.2021.
SAMO ŠE NEKAJ PROSTIH MEST PRI MATEMATIKI, SLOVENŠČINI IN ANGLEŠČINI!

Maturitetni tečaj iz posameznega predmeta obsega 50 ur in traja od oktobra do junija enkrat tedensko po dve šolski uri.

Cena za posamezni predmet pri vpisu do 4.10.2021 znaša SAMO 269 € ali 6 x 48 €.

Izberete si lahko poljubno število predmetov.

Priprave na maturo izvajamo tudi iz ostalih predmetov: FIZIKA, KEMIJA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, ŠPANŠČINA, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA in SOCIOLOGIJA. Priprave iz ostalih predmetov potekajo po dogovoru za zaključene skupine, individualno ali v dvojicah oz. trojicah.

Za več informacij si lahko prenesete zgibanko PRIPRAVE NA MATURO 2021 – 50 ur (PDF)

Komu je namenjen maturitetni tečaj?

Programi priprav na splošno maturo so namenjeni vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali splošno maturo, programi priprav na poklicno maturo pa vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali poklicno maturo.

Programi priprav na splošno in poklicno maturo so namenjeni tudi vsem:

  • ki so že opravili splošno maturo in želijo izboljšati oceno pri enem ali več predmetih
  • ki so že zaključili 4 letnike gimnazije pri opravljanju splošne mature pa jim je pri enem ali dveh predmetih spodletelo
  • ki so uspešno končali 4 letnike gimnazije brez mature in želijo zaključiti izobraževanje
  • ki so uspešno končali zadnji letnik srednje poklicne, tehnične ali strokovne šole
  • vsem, ki so že opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študij in morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Preverite prosta mesta in termine. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ali pa nas pokličite.

Več informacij o terminih in prostih mestih na 041 926 000 ali na strani Priprave na maturo

MATURITETNI TEČAJ 40 UR

V teku je vpis v NOVE skupine maturitetnih tečajev – PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO.
Tečaji bodo potekali iz predmetov: MATEMATIKA, SLOVENŠČINA in ANGLEŠČINA za spomladanski rok SPLOŠNE in POKLICNE MATURE.
Pri splošni maturi lahko izbirate med pripravami na OSNOVNEM ali VIŠJEM NIVOJU.

Na priprave vpisujemo do 14.1.2020.
ŠE NEKAJ PROSTIH MEST PRI MATEMATIKISLOVENŠČINI IN ANGLEŠČINI!

Tečaj iz posameznega predmeta obsega 40 ur in traja od januarja do junija enkrat tedensko po dve šolski uri.

Cena za posamezni predmet pri vpisu do 14.1.2020 znaša SAMO 199 € ali 5 x 44 €.

Izberete si lahko poljubno število predmetov.

Priprave na maturo izvajamo tudi iz ostalih predmetov: FIZIKA, KEMIJA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, ŠPANŠČINA, ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA in SOCIOLOGIJA. Priprave iz ostalih predmetov potekajo po dogovoru za zaključene skupine, individualno ali v dvojicah oz. trojicah.

Za več informacij si lahko prenesete zgibanko PRIPRAVE NA MATURO 2020 – 40 ur (PDF)

Programi priprav na splošno maturo so namenjeni vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali splošno maturo, programi priprav na poklicno maturo pa vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali poklicno maturo.

Programi priprav na splošno in poklicno maturo so namenjeni tudi vsem:

  • ki so že opravili splošno maturo in želijo izboljšati oceno pri enem ali več predmetih
  • ki so že zaključili 4 letnike gimnazije pri opravljanju splošne mature pa jim je pri enem ali dveh predmetih spodletelo
  • ki so uspešno končali 4 letnike gimnazije brez mature in želijo zaključiti izobraževanje
  • ki so uspešno končali zadnji letnik srednje poklicne, tehnične ali strokovne šole
  • vsem, ki so že opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študij in morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Preverite prosta mesta in termine. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ali pa nas pokličite.

Več informacij o terminih in prostih mestih na 041 926 000 ali na strani Priprave na maturo