Prispevki

Poseži po VIŠJIH OCENAH in izboljšaj svoj ŠOLSKI USPEH!

Prva ocenjevalna konferenca je za nami. Za nekatere uspešna, za druge manj. V drugem ocenjevalnem obdobju, ki je hkrati tudi zadnje v letošnjem šolskem letu, se je potrebno še posebej potruditi, da bodo šolske ocene na koncu šolskega leta čim boljše. To pa je najlažje doseči s sprotnim delom, obravnavana snov pa je bolj razumljiva. Kampanjsko učenje odsvetujemo saj je sledenje tekoči snovi površno, samo učenje pa neučinkovito, ker se tako pridobljeno znanje hitro razblini. Za učinkovito učenje je najpomembnejša dobra organizacija časa. Vsem dijakom, tistim, ki so prvo ocenjevalno konferenco zaključili uspešno in tistim, ki so jo zaključili z negativno oceno, polagamo na srce, da znanje ohranjajo v dobri sprotni kondiciji. Tako se izognete paniki pred preverjanji, samozavestno pristopite k testom in spraševanjem pa tudi nepričakovani dogodki vas ne iztirijo tako hitro. Negativno zaključena ocena ob prvi konferenci velikokrat oteži uspešno učenje in napredek v drugem ocenjevalnem obdobju, saj je poleg sprotne snovi potrebno popravljati ocene še za nazaj. Zato je le-to potrebno popraviti v 14 dnevnem roku oziroma ob prvi ponujeni priložnosti.
Ko se pri razumevanju snovi zatakne pa so vam na voljo naši profesionalni inštruktorji, ki vam pomagajo postaviti kakovostne temelje znanja in iz učenja narediti dobro izkušnjo pri večini šolskih predmetov. Predvsem pa vam olajšajo napor in prihranijo čas.

Matematika, fizika, kemija, mehanika, biologija, angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, slovenščina, ekonomija in ostale predmete poučujejo profesionalni inštruktorji, po izobrazbi diplomanti smeri predmeta, ki ga poklicno poučujejo.

UČENCE in DIJAKE pripravljamo na tekoča preverjanja znanja tako pisna kot ustna, popravljanje negativnih ocen ob konferenci kot vse vrste izpitov.
ŠTUDENTE pripravljamo na kolokvije in izpite za tekoče izpitno obdobje.
Nudimo tudi pomoč pri reševanju nalog in vaj.

Inštrukcije so namenjena vsem, ki želite popraviti ali izboljšati oceno, želite usvojiti in utrditi posamezne učne snovi ali pa se hitreje pripraviti na izpit.

Več o ponudbi inštrukcij lahko preberete tukaj.