Entries by

Želite DOBER ŠOLSKI USPEH?

Prvo ocenjevalno obdobje je za nami, šolsko leto pa se je prevesilo v drugo polovico. Pomagamo vam pravočasno popraviti ali izboljšati ocene in iz učenja narediti dobro izkušnjo. UČENCE in DIJAKE pripravljamo na tekoča preverjanja znanja tako pisna kot ustna, popravljanje NMS-jev, ŠTUDENTE pa na kolokvije in izpite za zimsko izpitno obdobje. Obsežnost učnih vsebin je velika, dobre ocene pa je lažje vzdrževati […]

MATURA 2017 – Vpis v maturitetne tečaje

V teku je vpis v nove skupine maturitetnih tečajev – PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO iz MATEMATIKE, SLOVENŠČINE in ANGLEŠČINE za spomladanski rok SPLOŠNE in POKLICNE MATURE. Pri splošni maturi lahko izbirate lahko med pripravami na OSNOVNEM ali VIŠJEM NIVOJU. Na priprave vpisujemo do 24.03.2017. Tečaj iz posameznega predmeta obsega 36 ur in traja od marca do junija po tri šolske ure na teden + en dodatni termin. Cena za […]

Študente pripravljamo za zimsko izpitno obdobje

Študente, tako redne kot izredne pripravljamo na kolokvije in izpite za tekoče izpitno obdobje iz predmetov: MATEMATIKA STATISTIKA  POSLOVNA MATEMATIKA FINANČNA MATEMATIKA EKONOMIJA POLITIČNA EKONOMIJA za Pravno fakulteto MIKROEKONOMIJA MAKROEKONOMIJA POSLOVNE FINANCE RAČUNOVODSTVO FIZIKA MEHANIKA KEMIJA ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA Več o pripravah na kolokvije in izpite za študente si lahko preberete tukaj