Inštrukcije za osnovne šole, srednje šole, gimnazije in fakultete

ISKALNIK

VPRAŠAJTE NAS

AKTUALNE NOVICE

Želite DOBER ŠOLSKI USPEH?

Konferenca je za nami, šolsko leto je prešlo v drugo polovico! UČENCI in DIJAKI popravite ali izboljšajte svoje ocene...

MATURA 2017 - VPIS V MATURITETNE TEČAJE

V teku je vpis v PRIPRAVE NA SPLOŠNO in POKLICNO MATURO za spomladanski rok iz MAT., SLO., ANG. OSNOVNI ali VIŠJI nivo.

ŠTUDENTE pripravljamo za zimsko izpitno obdobje

Študente pripravljamo na kolokvije in izpite. MAT.,FIZ.,MEH.,KEM.,EKONOMIJA, JEZIKI

Prijavi se na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodi med prvimi obveščeni o inštrukcijah, pripravi na maturo, popravnih izpitih in tečaju jezikov

KONTAKT

Horizont d.o.o., center za inštrukcije
Pohlinova ulica 20
1000 Ljubljana

tel: 01/542 76 20 ali 01/542 76 80
fax: 01/540 45 82
gsm: 041/926 000
e-pošta: info(at)instrukcijehorizont.si

Debetna in obročna plačila preko:

INŠTRUKCIJE

Inštrukcije za osnovne šole, srednje šole, gimnazije in fakultete

Preko celega šolskega leta nudimo profesionalne in strokovne inštrukcije ter priprave na vse vrste izpitov za DIJAKE srednjih šol in gimnazij, za UČENCE osnovnih šol, za ODRASLE, ki se izobražujejo po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja in za ŠTUDENTE, tako redne kot izredne. Program inštrukcij izvajamo tudi za UČENCE in DIJAKE s statusom športnika ter UČENCE in DIJAKE s posebnimi potrebami.

 

Inštrukcije so namenjene vsem, ki se želite pripraviti na tekoča preverjanja znanja, popraviti ali izboljšati oceno, želite usvojiti in utrditi posamezne učne snovi ali pa se hitreje pripraviti na izpit. Pripravimo vas tako na pisna in ustna preverjanja znanja, popravljanje negativnih ocen ob konferenci kot vse vrste izpitov ter popravne izpite. Nudimo pomoč pri reševanju nalog in vaj.

Značilnosti naših inštrukcij

Inštrukcije Horizont

Snov podajamo razumljivo ter se prilagodimo posameznemu tipu učenca in upoštevamo njegove zmogljivosti in interese na posameznem področju. Priporočljivo je, da učenci na inštrukcije prinesejo šolske zvezke, učbenike, delovne liste, zapiske, teste in prazen zvezek, v katerem imajo urejeno, na inštrukcijah predelano snov, vaje in domače naloge.

Pred razlago obravnavane snovi, ki jo je potrebno usvojiti, ugotovimo kakšne vrzeli v znanju ima učenec. V primeru, da ima učenec pomanjkljivo predznanje, snovi pa se prepletajo in nadgrajujejo med seboj, mu najprej posredujemo razlago, potrebno za razumevanje obravnavane tekoče snovi. V kolikor prepletanja snovi ni, časa na pretek pa kot ponavadi tudi ne, predelamo najprej tekočo snov, šibke točke v znanju pa odpravimo naknadno. Pazimo na zaporedje obravnavanih snovi, vaj in domačih nalog. Skratka z učencem delamo načrtno.

Razlago prilagajamo nivoju zahtevnosti obravnavane šolske snovi, ki jo je potrebno usvojiti, poglobiti ali utrditi ob upoštevanju predznanja posameznega kandidata. Inštruktorji poskrbijo za razlago z veliko primeri, po dogovoru pa učencem pred pomembnim testom ali izpitom pripravijo simulacijo šolskega testa oz. izpita. Po dogovoru s starši ali kandidatom tudi vzpostavimo stik s šolskim učiteljem oz. profesorjem ter po potrebi z njim tudi sodelujemo. Ravno tako sodelujemo s starši osnovnošolcev ter srednješolcev, jih obveščamo o napredku otroka ter njegovemu sodelovanju pri inštrukcijah ter reševanju domačih nalog, jim svetujemo kako se učiti doma ...

Motivacija

Pri šolskem delu in učenju velja nekaj osnovnih postulatov kot npr. sprotno učenje tekoče snovi, sprotno utrjevanje znanja, veliko vaje in reševanja domačih nalog …
Pomembna je tudi motiviranost učencev, prihod na inštrukcije pa ne sme biti prisilen. Odsvetujemo kampanjsko učenje tik pred preverjanji, saj je bolje, da so pred preverjanji učenci mirni in samozavestni, kot pod stresom. Zato priporočamo, da se učenci tudi s pomočjo inštrukcij pravočasno pripravijo na teste, spraševanja, preverjanja.


Veliko o učenčevem odnosu do šolskega dela pove tudi pripravljenost za delo doma ter reševanje domačih nalog, ki jih inštruktor pri naslednjem obisku pregleda. Domače naloge so namenjene predvsem utrjevanju predelane učne snovi, inštruktorju pa dajo ustrezne povratne informacije o učenčevem usvojenem znanju. Za vaje in naloge uporabljamo kvalitetno literaturo, lastne delovne učbenike, zbirke vaj in nalog ter delovne liste. Vsak naš učenec dobi prilagojene vaje in naloge iz naših gradiv, ki smo jih pripravili na podlagi naših dolgoletnih izkušenj, poznavanja posebnosti posameznih šol ter testov in izpitov preteklih let.

PROFESORJI

Strokovni in izkušeni profesorji

Inštrukcije in priprave potekajo pod strokovnim vodstvom izkušenih profesorjev. Vsi naši inštruktorji imajo najmanj visokošolsko izobrazbo iz predmeta, ki ga poučujejo in so strokovno usposobljeni. Dolgoletne izkušnje in poznavanje posebnosti šolskega sistema nam omogočajo hiter rezultat.

CENIK INŠTRUKCIJ

Inštrukcije za osnovne šole, srednje šole in fakultete

osnovne šole, srednje šole, gimnazije  
dvojice, trojice 9 € na šolsko uro
individualno 14 € na šolsko uro
Pri vnaprejšnem plačilu PAKETA 12 ur je 13. ura brezplačna.  
fakultete  
dvojice, trojice 11 € na šolsko uro
individualno 16 € na šolsko uro
Pri vnaprejšnem plačilu PAKETA 12 ur je 13. ura brezplačna.  
Cene veljajo za šolsko uro na osebo in vključujejo 22 % DDV.
Jure
Center Horizont je super. Inštruktor mi snov razlaga na več načinov dokler je ne razumem.
Sara Ferenc
Kvalitetni inštruktorji, blizu Centra, ugodna cena, dobro vzdušje, smisel za humor.
Zala Strlič
Sistem učenja je res dober, saj postopoma napreduješ in na koncu snov res razumeš.
Andraž Fajdiga
Inštrukcije so res kvalitetne in so mi zelo pomagale, da sem dobro opravil izpite. Le tako naprej.
Horizont, vodilni slovenski center za inštrukcije, priprave na maturo, popravne izpite in jezikovne tečaje. Ocena 5 od 5 na podlagi 86 ocen uporabnikov.

© Horizont d.o.o., center za inštrukcije 2014 | pravni poduk | izdelava spletnih strani | Optimizacija strani: Optimizacija strani